Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

W 2022 r. przedsiębiorstwa przemysłowe wydały na innowacje ponad 26 mld zł

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 30 października 2023, 11:13

  • Powiększ tekst

Nakłady na działania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłowych przekroczyły w 2022 r. 26 mld zł – wynika z danych GUS – i było to o 36,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Firmy usługowe w tym czasie przeznaczyły na ten cel ponad 29,6 mld zł, czyli 32,8 proc. więcej w ujęciu rocznym. W latach 2020-2022 – jak podaje Urząd – aktywność innowacyjną wykazało 36,1 proc. firm przemysłowych i 34,2 proc. usługowych.

W 2022 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2020–2022 wyniósł w firmach przemysłowych 6,9 proc., a w usługowych 2,7 proc.

Jak wynika z danych GUS, w latach 2020–2022 innowacje, czyli nowe lub ulepszone produkty lub procesy biznesowe, wprowadziło 32,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 32,1 proc. przedsiębiorstw usługowych. Jest to więcej niż w latach 2019–2021, wtedy to bowiem wprowadziło je odpowiednio 22,0 proc. i 19,7 proc. przedsiębiorstw.

Innowacje produktowe były wprowadzane częściej przez przedsiębiorstwa przemysłowe niż usługowe (odpowiednio 15,2 proc. i 8,2 proc.). Jeśli chodzi natomiast o innowacje w procesach biznesowych większy udział zanotowały firmy usługowe 30,1 proc. niż przemysłowe 28,1 proc.

We wspomnianych dwóch latach innowacje produktów, czyli nowe lub ulepszone wyroby, wprowadziło 14,2 proc. firm przemysłowych i 4,4 proc. usługowych. Jeśli chodzi o nowe bądź ulepszone usługi, to wprowadziło je 5,7 proc. firm usługowych i 4,9 proc. przedsiębiorstw przemysłowych.

W obu typach przedsiębiorstw dominowały nakłady na działalność badawczą i rozwojową. Stanowiły one odpowiednio 49,2 proc. i 55,4 proc. wszystkich nakładów na innowacyjność. Znaczący udział stanowiły także nakłady na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne oraz prawne (odpowiednio 39,8 proc. i 21,8 proc.).

Jak czytamy w definicji, przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie „wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub w procesach biznesowych, lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem), nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany) lub został ukończony, ale innowacja nie została jeszcze wdrożona”.

Czytaj także: Prezes URE: ceny prądu znów mogą wymagać schłodzenia

rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych