Informacje

Budowany w Rybniku blok gazowo-parowy o mocy 882 MW jest największą tego typu inwestycją w Polsce / autor: materiały prasowe PGE
Budowany w Rybniku blok gazowo-parowy o mocy 882 MW jest największą tego typu inwestycją w Polsce / autor: materiały prasowe PGE

PGE zawarła jedną z kluczowych umów budowy bloku w Rybniku

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 21 lutego 2024, 18:41

  • 0
  • Powiększ tekst

PGE zakontraktowała wykonawcę jednego z kluczowych projektów niezbędnych do uruchomienia budowanego bloku gazowo-parowego w Rybniku. Układ wyprowadzenia mocy podłączy nowo budowaną jednostkę do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapewni jej rezerwowe zasilanie.

Umowa obejmuje przygotowanie terenu trasy pod budowę, wykonanie projektów oraz wybudowanie dwóch, współbieżnie prowadzonych linii energetycznych 400kV i 110kV o długości ok. 2,4 km każda. Linia 400kV będzie służyła do wyprowadzenia mocy z bloku i połączenia go ze stacją SE Wielopole, stanowiącą punkt przyłączenia bloku do KSE. Linia 110kV będzie stanowiła zasilanie rezerwowe dla bloku. Umowa została zawarta pomiędzy Rybnik 2050 sp z o.o., spółką zależną od PGE, a wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą SPIE Elbud Gdańsk SA. Koszt całej inwestycji wynosi 29,5 mln złotych.

Zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej trasa nowych linii energetycznych poprowadzona zostanie niemalże w całości w obrębie terenu obecnie istniejących linii, wyłączonych z eksploatacji bloków Elektrowni Rybnik. Takie podejście gwarantuje realizację budowy linii oraz późniejszą ich eksploatację bez negatywnego oddziaływania na środowisko, estetykę krajobrazu oraz bez wpływu na życie lokalnej społeczności.

Elektrownia Rybnik z nowym blokiem dostarczy energię dla 2 mln gospodarstw domowych / autor: materiały prasowe PGE
Elektrownia Rybnik z nowym blokiem dostarczy energię dla 2 mln gospodarstw domowych / autor: materiały prasowe PGE

Budowany w Rybniku blok gazowo-parowy o mocy 882 MW jest największą tego typu inwestycją w Polsce. Zastąpi on włączone bloki węglowe Elektrowni Rybnik, dostarczając energię dla 2 mln gospodarstw domowych i zapewniając bezpieczeństwo energetyczne regionu – powiedział Paweł Noga, prezes zarządu Rybnik 2050

Układ wyprowadzenia mocy jest jednym z kluczowych projektów tej inwestycji. Po jego zakończeniu przeprowadzone zostaną testy i rozruchy bloku, po których nastąpi przekazanie jednostki do eksploatacji, co planowane jest na grudzień 2026 roku – dodaje Paweł Noga.

Blok gazowo-parowy będzie spełniał restrykcyjne limity emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Wskaźnik emisyjności nowego bloku to 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co oznacza, że jest on trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW. 

W grudniu 2022 roku blok gazowo-parowy w Rybniku uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r.

Powiązane tematy