Informacje

Siedziba Parlamentu Europejskiego / autor: Pixabay
Siedziba Parlamentu Europejskiego / autor: Pixabay

Bruksela precyzuje zasady walki z długiem i deficytem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 kwietnia 2024, 15:55

  • Powiększ tekst

Parlament Europejski (PE) przyjął rewizję przepisów podatkowych UE, w tym zaktualizowane zasady określające minimalną redukcję średniego deficytu i długu, podał Parlament. Pierwsze plany krajowe określające wydatki, reformy i inwestycje mają zostać przygotowane do września 2024 r. Czas na osiągnięcie celów w planach krajowych może zostać wydłużony, ale odstępstwo od planu będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Nowe przepisy mają wspierać inwestycje, uwzględniając konwergencję społeczną i zwiększając krajowe zaangażowanie w realizację planów, podkreślono.

Nowe, zatwierdzone dziś zasady zostały wstępnie uzgodnione między Parlamentem Europejskim a negocjatorami z państw członkowskich w lutym.

Posłowie znacznie zaostrzyli przepisy mające na celu ochronę zdolności rządu do inwestowania. Komisji będzie teraz trudniej objąć państwo członkowskie procedurą nadmiernego deficytu, jeśli trwają niezbędne inwestycje, a wszystkie wydatki krajowe na współfinansowanie programów finansowanych przez UE zostaną wyłączone z kalkulacji wydatków rządu, tworząc więcej zachęt do inwestowania” - czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy kładą nacisk na zapewnienie wiarygodności zasad w postaci mechanizmów redukcji deficytu i zadłużenia, podkreślono.

Kraje o nadmiernym zadłużeniu będą zobowiązane do jego redukcji średnio o 1 proc. rocznie, jeśli ich zadłużenie przekracza 90 proc. PKB, oraz średnio o 0,5 proc. rocznie, jeśli mieści się w przedziale od 60 proc. do 90 proc. Jeśli deficyt danego kraju przekracza 3 proc. PKB, będzie on musiał zostać zmniejszony w okresach wzrostu, aby osiągnąć 1,5 proc. i zbudować bufor wydatków na trudne warunki gospodarcze” - wyjaśniono w materiale.

Nowe zasady dają trzy dodatkowe lata ponad standardowe cztery na osiągnięcie celów planu krajowego. Posłowie zapewnili, że ten dodatkowy czas może zostać przyznany z dowolnego powodu, który Rada uzna za stosowny, a nie tylko w przypadku spełnienia określonych kryteriów, jak początkowo proponowano.

Na wniosek posłów do PE, kraje z nadmiernym deficytem lub długiem mogą zażądać procesu dyskusji z Komisją, zanim przedstawi ona wytyczne dotyczące ścieżki wydatków. Dałoby to rządowi więcej możliwości przedstawienia swoich argumentów, zwłaszcza na tym kluczowym etapie procesu. Państwo członkowskie może zażądać przedłożenia zmienionego planu krajowego, jeśli istnieją obiektywne okoliczności uniemożliwiające jego wdrożenie, na przykład zmiana rządu” - czytamy dalej.

Rola krajowych niezależnych instytucji fiskalnych - których zadaniem jest weryfikacja adekwatności budżetów i prognoz fiskalnych ich rządów - została znacznie wzmocniona przez posłów do PE, a celem jest, aby ta większa rola pomogła w dalszym budowaniu krajowego poparcia dla planów, podkreślono także.

Rada musi teraz formalnie zatwierdzić przepisy. Po ich przyjęciu wejdą one w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą musiały przedstawić swoje pierwsze plany krajowe do 20 września 2024 r.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Naukowcy jasno: Wpływ człowieka na klimat - niewielki!

Nadchodzi paraliż w lasach. Zieloni dostaną prawo weta

Bruksela odstąpi od podatku od aut spalinowych? Co w zamian?

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych