Informacje

Fot. Freeimages
Fot. Freeimages

Agencja Fitch ocenia polskie finanse

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 sierpnia 2014, 10:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła ratingi Polski - wynika z komunikatu agencji. Perspektywa ratingów jest stabilna. Agencja prognozuje, że w 2014 r. wzrost PKB wyniesie 3,4 proc., a deficyt finansów publicznych 3,2-3,3 proc. PKB. W latach 2015-16 deficyt ma wynieść odpowiednio 2,8 i 2,6 proc. PKB.

Rating Polski w agencji Fitch to "A minus" w walucie zagranicznej i "A" w walucie krajowej.

"Stabilna perspektywa oznacza, że ryzyka podwyższenia i obniżenia ratingu są zrównoważone" - napisano w komunikacie opublikowanym w piątek po zamknięciu amerykańskich giełd.

Fitch wskazuje, że konwergencja dochodów do średnich poziomów w UE i w kategorii państw z ratingiem A, większy stopień pewności co do trwałej redukcji deficytów czy istotniejszy spadek zadłużenia zewnętrznego mogłyby poprawić ocenę Polski.

Z kolei wyraźne luzowanie polityki fiskalnej, które mogłoby zagrozić osiągnięciu średnioterminowych celów deficytu i długu, lub przedłużające się osłabienie gospodarcze mogłyby negatywnie wpłynąć na rating Polski.

"Fitch zakłada, że polityka fiskalna będzie prowadzona zgodnie ze ścieżką wyjścia z procedury nadmiernego deficytu w 2015 r., a potem zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową" - zaznaczono w komunikacie.

"Fitch zakłada, że Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie o niekonstytucyjności głównych punktów reformy OFE" - dodano.

Agencja prognozuje, że w 2014 r. wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,4 proc., a w latach 2015-16 spodziewa się "lekkiego przyspieszenia", wraz z poprawą sytuacji u głównych partnerów handlowych Polski i zanikaniem negatywnego efektu konsolidacji fiskalnej.

"Prognoza Fitch implikuje dojście w tej kategorii do poziomu innych porównywalnych krajów z kategorii A" - napisano w komunikacie.

"Przeważają jednak ryzyka słabszego wzrostu, związane głównie z niepewnością co do poziomu i zakresu sankcji USA i UE przeciw Rosji i ich szerszych skutków makroekonomicznych" - zaznaczono.

Agencja przewiduje spadek deficytu sektora finansów publicznych do 3,2-3,3 proc. PKB w 2014 r. z 4,3 proc. PKB w 2013 r.

"Na lata 2015 i 2016 Fitch prognozuje deficyt sektora finansów publicznych na poziomie odpowiednio 2,8 i 2,6 proc., co pozwoliłoby Polsce wyjść z procedury nadmiernego deficytu, a także przybliżyłoby ją do mediany w kategorii A, która w 2013 r. wyniosła 2,2 proc. PKB" - napisano w komunikacie.

Fitch szacuje, że w 2014 r. po zmianach w OFE nadwyżka finansów publicznych według metodologii ESA95 (która w II poł. 2014 r. będzie zastąpiona przez ESA2010) wyniesie 4,7 proc. PKB.

Agencja szacuje, że po zmianach w OFE poziom długu publicznego w tym roku obniży się do 48,7 proc. PKB z 57,1 proc. PKB w 2013 r. Fitch przypomina, że w ocenie agencji reforma OFE jest neutralna dla ratingu Polski.

"Niemniej jednak przy obecnych trendach luka między polskim długiem publicznym a medianą w kategorii A domknie się w latach 2015-16" - zaznaczono w komunikacie.

(PAP), on

Powiązane tematy

Komentarze