Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Silver economy - to będzie w Polsce niezły biznes

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 15 października 2014, 07:38

  • 1
  • Powiększ tekst

Popyt na usługi opiekuńcze dla seniorów będzie rósł - uważają eksperci. Badania pokazują, że większość osób starszych korzysta z pomocy rodziny, w następnej kolejności ze wsparcia sąsiadów i znajomych, zaś niewielu seniorów wybiera wsparcie zewnętrznych podmiotów.

O "Perspektywach starości i wyzwaniach długowieczności" dyskutowano we wtorek w Warszawie na konferencji pod tym tytułem.

Jak podkreślali eksperci, osoby starsze wymagają pomocy przy różnego rodzaju czynnościach, zwykle sprzątaniu i zakupach, ale także gotowaniu, spacerach, zabiegach higienicznych, a w dalszej kolejności np. w podróżach czy korzystaniu z nowoczesnych technologii. Seniorzy potrzebują odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej, dedykowanego dla nich sprzętu. Wszystko to składa się na pojęcie srebrnej gospodarki, tzw. silver economy, związanej z zaspokajaniem potrzeb osób starszych, której znaczenie - w ocenie ekspertów, którzy debatowali we wtorek - będzie w najbliższym czasie znacząco rosło.

Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Bolesław Smoliński wskazał, że w zakresie tej polityki istnieją dwa obszary wyzwań. Pierwszy dotyczy osób, które wchodzą w wiek senioralny lub już w nim są i utrzymują dobry stan psychofizyczny, zaś drugi obejmuje seniorów ze zmniejszoną sprawnością i problemami zdrowotnymi. Dla pierwszej grupy dedykowane są np. specjalne programy aktywizacyjne, dla drugich tworzone są m.in. instytucje wspierające codzienne funkcjonowanie.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska podkreślała, że w ramach szeroko prowadzonej polityki senioralnej stworzono programy: Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-20 oraz "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+". Przypomniała także m.in., że powstał oddzielny departament zajmujący się problematyką osób starszych, podejmowane są też działania zmierzające do utworzenia sieci domów opieki. Budowa domów ma być sfinansowana ze środków unijnych. Koszty pobytu seniora w 1/3 pokrywałby budżet państwa, w 1/3 samorząd i w 1/3 osoby prywatne, senior lub jego opiekunowie. Zapowiedziała to w swoim expose premier Ewa Kopacz.

Według prognoz GUS, w nadchodzących dekadach nasze społeczeństwo będzie się gwałtownie starzeć, a liczba mieszkańców Polski będzie systematycznie malała i w 2050 r. spadnie z obecnych 38,5 mln do 33 mln 950 tys. Na prawie dwa miliony dzieci w wieku od 0 do 4 lat przypada dziś niewiele ponad 4 tys. stulatków, a w 2050 r. na 1 mln 300 tys. maluchów będzie przypadać już 60 tys. osób w wieku "100+". Zmiany demograficzne wynikają oczywiście nie tylko z wydłużania się długości życia, będącego efektem postępu medycyny i wzrostu świadomości zdrowotnej, ale wiążą się także ze spadkiem dzietności Polek.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze