Informacje

Przedstawiciele 23 spółek odebrali z rąk prezesa GPW Pawła Tamborskiego certyfikaty obecności w indeksie RESPECT, fot. materiały prasowe GPW
Przedstawiciele 23 spółek odebrali z rąk prezesa GPW Pawła Tamborskiego certyfikaty obecności w indeksie RESPECT, fot. materiały prasowe GPW

Od dziś na GPW obowiązuje nowy skład RESPECT Index

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 grudnia 2015, 07:33

  • 1
  • Powiększ tekst

Od poniedziałku 21 grudnia obowiązuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W jego skład weszły 23 firmy, w tym jedna nowa - Bank Ochrony Środowiska. Największy udział w indeksie będą miały spółki: KGHM, PGE, PGNiG, PKN Orlen i PZU. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2015 roku RESPECT Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11%.

”Wyniki tegorocznej dziewiątej edycji RESPECT Indeksu potwierdzają, że spółki giełdowe, mimo wymagającej koniunktury, przywiązują dużą wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które są lepsze niż rok temu. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu” - powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w trakcie uroczystości wręczenia certyfikatów uczestnictwa w indeksie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej):

• Apator S.A. • Bank BPH S.A. • Bank Handlowy w Warszawie S.A. • Bank Millennium S.A. • Bank Ochrony Środowiska – nowa spółka • Bank Zachodni WBK S.A. • Budimex S.A. • Elektrobudowa S.A. • Energa SA • GPW S.A. • Grupa Azoty S.A. • Grupa LOTOS S.A. • ING Bank Śląski S.A. • KGHM Polska Miedź S.A. • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. • Orange Polska S.A. • Pelion S.A. • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. • Tauron Polska Energia S.A. • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez GPW w 2009 roku. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z rynku głównego GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie.

Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.

Do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwiązywania sporów oraz podejścia do zarządzania różnorodnością w pracy.

Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

”Spółki z indeksu cieszą się coraz większą popularnością wśród emitentów oraz inwestorów. Odzwierciedla to stopa zwrotu RESPECT Index” – mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Oprac. Sek na podstawie materiałów prasowych GPW

Powiązane tematy

Komentarze