Informacje

fot. www.freeimages.com
fot. www.freeimages.com

Ważny ruch na rynku finansowym. Banki spółdzielcze zakładają nowe zrzeszenie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 lutego 2016, 19:31

    Aktualizacja: 19 lutego 2016, 19:32

  • 3
  • Powiększ tekst

Będzie nowe zrzeszenie banków spółdzielczych! Zainteresowanych jest nim ponad 100 podmiotów, którym nie odpowiada model przekształcania dzisiejszych zrzeszeń (BPS i SGB) w systemy ochrony instytucjonalnej (IPS). Bankowcy napisali list do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o spotkanie konsultacyjne. Liczą na życzliwość KNF, która do tej pory wyraźnie forsowała rozwiązania oparte na IPS.

Pismo do KNF sygnują członkowie zespołu koordynacyjnego – prezesi BS-ów w Chodzieży, Raciborzu, Poddębicach, Iłży, Tarczynie i BS Rzemiosła w Krakowie. Otrzymali je do wiadomości m.in. premier Beata Szydło i minister finansów Paweł Szałamacha. Spółdzielcy powołują się na nowelizację ustawy sektorowej dla banków spółdzielczych, która m.in. daje wybór pomiędzy systemem ochrony instytucjonalnej a zrzeszeniem zintegrowanym. BPS i SGB przyjęły (z mocnym „wsparciem” KNF) ten pierwszy model. Nowe zrzeszenie ma być mocną odpowiedzią na te działania.

„Kierunek zmiany modeli funkcjonowania dotychczasowych zrzeszeń nie znalazł aprobaty wśród ponad 100 działających w Polsce banków spółdzielczych, które w trakcie konsultacji społecznych oraz dalszych prac legislacyjnych konsekwentnie postulowały stworzenie alternatywy wobec systemu ochrony w postaci zrzeszenia zintegrowanego” – czytamy w liście do KNF.

Sygnatariusze pisma podkreślają, że prace nad nowym zrzeszeniem są zaawansowane. Na spotkaniu, które odbyło się 6 sierpnia ub.r. powołano Zespół Koordynujący. Banki zobowiązały się wspierać organizacyjnie i finansowo prowadzone prace analityczne.

„Od tego czasu zainteresowanie tą inicjatywą wyraziło ponad 100 banków spółdzielczych z terenu całej Polski” – czytamy w liście. Zespół opracował model organizacyjny i finansowy zrzeszenia, kolejny etap prac ma powstać statut banku zrzeszającego, umowy zrzeszenia zintegrowanego, dokumenty rejestrowe, strategia i inne dokumenty wymagane przez prawo.

Bank zrzeszający ma przybrać formę banku apeksowego. Ma on dostarczać zrzeszonym bankom usług na najwyższym poziomie, tak, by były bardziej konkurencyjne i bezpieczne.

„W zakresie działania tego banku będą się mieściły w szczególności czynności związane z gromadzeniem depozytów i udzielaniem pożyczek na rzecz banków spółdzielczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności działania zrzeszonych banków spółdzielczych. Jednocześnie apeksowy bank zrzeszający nie będzie wykonywał czynności bankowych na rzecz podmiotów niefinansowych, w szczególności nie będzie: przyjmować od nich depozytów, udzielać im kredytów i pożyczek, dokonywać na ich rzecz czynności rozliczeniowych, ani też posiadać sieci placówek” – piszą prezesi BS-ów.

Twórcy nowego zrzeszenia podkreślają, że będzie się ono opierać na przejrzystych relacjach właścicielskich między poszczególnymi bankami a instytucją zrzeszającą, struktura będzie zdecentralizowana a banki zachowają autonomię organizacyjną.

„Oczekujemy (…) ze strony Komisji Nadzoru Finansowego na życzliwość i wsparcie podejmowanych przez nas działań, znajdujących oparcie w przepisach prawa europejskiego i krajowego, celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności banków spółdzielczych planujących zrzeszenie się z bankiem apeksowym” – apelują bankowcy.

Czy KNF okaże się przychylna nowej inicjatywie? Czas pokaże.

Powiązane tematy

Komentarze