Informacje

safe deposit box / autor: pixabay
safe deposit box / autor: pixabay

Nadal gorąco wokół Polskiego Banku Apeksowego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 grudnia 2018, 16:11

  • 2
  • Powiększ tekst

Przedstawiciele właścicieli Banku Spółdzielczego w Wisznicach wystosowali list otwarty do premiera Morawieckiego i prezydenta Dudy. Chodzi o zablokowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego możliwości powstania nowego zrzeszenia wokół Polskiego Banku Apeksowego, przez odmowę zgody KNF na rozpoczęcie przez niego działalności

Jak twierdzą sygnowani w liście przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Wisznicach, decyzja KNF jest pozbawiona podstaw formalno – prawnych i organizacyjnych, ponieważ „wszystkie warunku wymagane przy tworzeniu zrzeszenia Banków Spółdzielczych zostały spełnione, czego miała dowodzić kontrola i wyniki audytu UKNF. Mimo to, oraz pomimo zezwalania przepisów europejskich na zrzeszanie się banków spółdzielczych wokół banku apeksowego i współpracę z nim, KNF zablokował tę inicjatywę około 56 banków spółdzielczych.

W ocenie naszej, jak i twórców Polskiego Banku Apeksowego, swoją decyzją Komisja Nadzoru Finansowego pokazała negatywny stosunek do polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego przedstawicielami w środowisku finansów są właśnie Banki Spółdzielcze. Jest to o tyle zaskakujące, że obóz rządzący od początku sprawowania władzy deklarował (i nadal deklaruje) swoją przychylność dla polskiego kapitału, dla niewielkich, lokalnych firm, dla polskich przedsiębiorców i polskich spółdzielców. Tymczasem kierunkiem działań KNF jest konsolidacja i koncentracja środowiska Banków Spółdzielczych w twór w jak największym stopniu przypominający centralistyczny, duży Bank komercyjny. Niewykluczone, że taki twór będzie kiedyś znacznie łatwiej przejąć obcemu kapitałowi, ponieważ wykupienie setek niedużych Banków Spółdzielczych od ich spółdzielców jest praktycznie niewykonalne, a kupienie jednego, dużego podmiotu – zdecydowanie łatwiejsze – oceniają sygnatariusze listu.

Dalej autorzy listu zarzucają KNF nadmierne ingerowanie w autonomię prowadzenia działalności bankowości spółdzielczej, a wręcz ręczne sterowanie tym sektorem i faworyzację obecnych banków zrzeszających na niekorzyść banków spółdzielczych. Zarzuca też obecnej KNF etatyzm do złudzenia przypominający działania poprzedniego obozu rządzącego, który preferował obcy kapitał, która to KNF w składzie za rządów PO ewidentnie zwalczała polski sektor spółdzielczy. Dalej apelują do rządzących o baczne przyjrzenie się etatystycznym działaniom KNF oraz – stwierdzają, że ta sytuacja przypomina orzeczenie TSUE ws. Sądu Najwyższego, a sami sygnatariusze deklarują, że czują się społecznie wykluczeni.

Miesiąc temu Anna Zwierzchowska, prezes Polskiego Banku Apeksowego (PBA), również domagała się, aby premier Mateusz Morawiecki objął szczególną pieczą Komisję Nadzoru Finansowego. Napisała do premiera list otwarty w tej sprawie.

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku - głosił komunikat KNF, uzasadniający decyzję ws. PBA.

Za odmową wydania zezwolenia KNF głosowali: nowy przewodniczący J. Jastrzębski, M. Obroniecki, M. Pachucki oraz Z. Sokal. Przeciwko odmowie wydania zezwolenia głosowali: A. Diakonow, J. Wojtyła, A. Kaźmierczak.

W tym komunikacie KNF przypominała w listopadzie, że banki spółdzielcze tworzące Polski Bank Apeksowy SA mogą podjąć działania w celu zrzeszenia się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS lub SGB i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych co najmniej 5.000.000 euro).

Polski Bank Apeksowy to instytucja, która pod koniec listopada otrzymała od KNF odmowę zgody na rozpoczęcie działalności. Od jej startu zależy los kilkudziesięciu założycieli – banków spółdzielczych. Komisja Nadzoru Finansowego nie zajęła się sprawą Polskiego Banku Apeksowego. Ten nadal nie ma zgody na działalność.

O Polskim Banku Apeksowym

Podstawową cechą banku apeksowego, odróżniającą go od dzisiejszych banków zrzeszających, jest koncentracja na realizacji jednego celu - zapewnieniu podstawowej współpracy między zrzeszonymi bankami.

nie wykonuje czynności bankowych na rzecz klientów, nie przyjmuje depozytów od klientów, nie udziela klientom kredytów i pożyczek, nie posiada sieci placówek.

mw

Powiązane tematy

Komentarze