Informacje

GUS:dobre dane z przemysłu i sprzedaży detalicznej. Gorsze z budownictwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2016, 14:13

    Aktualizacja: 19 grudnia 2016, 14:29

  • 0
  • Powiększ tekst

W listopadzie br. wzrosła sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w skali roku o 7,4 proc. wobec wzrostu o 4,6 proc. przed miesiącem - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w sklepach handlujących odzieżą i obuwiem.

W porównaniu z październikiem 2016 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 3,4 proc. wobec spadku przed rokiem o 5,9 proc.

GUS podał też, że od stycznia do listopada br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,6 proc.(wobec wzrostu o 3,4 proc. w 2015 r.).

Urząd wyliczył, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w listopadzie br. była wyższa w skali roku w większości grup.

W grupie podmiotów handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi - nastąpił wzrost o 13 proc., wobec spadku o 3,3 proc. przed rokiem. GUS zauważył, że było to "częściowo spowodowane zmianami organizacyjnymi przedsiębiorstw, jakie miały miejsce w ubiegłym roku".

Mniejszą sprzedaż w skali roku odnotowały jednostki zaklasyfikowane do grupy "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach - o 2,7 proc. wobec wzrostu o 21,1 proc. przed rokiem.

Również w przypadku tych podmiotów - zdaniem GUS - było to związane ze zmianami organizacyjnymi w ubiegłym roku.

Wysoki wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą tekstyliów, odzieży i obuwia (o 16 proc.).

Jednoczenie jak podał GUS, produkcja budowlano montażowa była niższa w listopadzie tego roku o 12,8 proc., a w porównaniu z październikiem br. była wyższa o 5,4 proc. Rynek spodziewał się spadku produkcji budowlano-montażowej o 18,9 proc. rdr, po spadku o 20,1 proc. w październiku br.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 12,8 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,2 proc. w ub. roku) i o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z październikiem br." - napisał GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 13,2 proc. niż w listopadzie ub. roku i o 6,7 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br." - poinformowano.

Zgodnie z komunikatem GUS w stosunku do listopada ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. Zaznaczono, że w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków spadek sięgnął 14,6 proc., w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - 13,2 proc., a w firmach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 11,4 proc.

W porównaniu z październikiem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 6 proc., w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,3 proc. oraz w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 4,9 proc.

GUS dodał, że w okresie styczeń - listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 15,3 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3 proc.

Produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie wzrosła o 3,3 proc. w ujęciu rok do roku, a w porównaniu do października tego roku była wyższa o 1,9 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Rynek oczekiwał wzrostu o 2 proc. rdr, po spadku o 1,3 proc. w październiku br.

Zgodnie z kolejnym komunikatem GUS według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób) była w listopadzie br. o 3,3 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,8 proc.) i o 1,9 proc. wyższa w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród nich była m.in. produkcja: mebli (wzrost o 12,2 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 10,5 proc.), wyrobów z metali (wzrost o 9 proc.), artykułów spożywczych oraz metali (po 8,8 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,6 proc.), papieru i wyrobów z papieru - o 7 proc.

O 6,5 proc. wzrosła sprzedaż maszyn i urządzeń, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,8 proc., a wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 4,6 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 21,9 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,8 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 7,3 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 5,9 proc. - podał GUS.

W okresie styczeń - listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,7 proc. - dodał urząd statystyczny.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze