Informacje

Fot. Fratria/Julita Szewczyk
Fot. Fratria/Julita Szewczyk

Jest ustawa o komisji weryfikacyjnej. Trzęsienie ziemi w Warszawie coraz bliżej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 lutego 2017, 13:55

  • 6
  • Powiększ tekst

Powołanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie zakłada ustawa uchwalona w piątek przez Sejm. W skład komisji ma wejść powoływany przez premiera przewodniczący oraz ośmiu członków. Komisja będzie mogła m.in. uchylić decyzję reprywatyzacyjną.

Sejm odrzucił wnioski PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy. Izba przyjęła za to dziewięć poprawek zarekomendowanych w czwartek przez sejmową komisję ustawodawczą.

Jedna z nich mówi o nadaniu członkom komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji rangi sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. To rozwiązanie krytykowała opozycja. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił w czwartek podczas obrad komisji, że jest gotowy na przyjęcie poprawki w Senacie zakładającej, że członkowie komisji będą w randze sekretarza stanu, ale nie w resorcie sprawiedliwości.

Kolejna poprawka zakłada, że przewodniczący oraz członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w komisji. Następna poprawka mówi o tym, że strona wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście musi obowiązkowo wziąć w niej udział, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Projekt ustawy o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa" przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt, przyjęty przez rząd w listopadzie 2016 r., przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej ws. stołecznej reprywatyzacji.

Zgodnie z projektem, w skład komisji wchodzi powoływany przez premiera przewodniczący (wiceminister sprawiedliwości lub MSWiA) oraz ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Ponadto komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

PAP, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze