Informacje

Fot. Fratria/Zuzanna Kruschewska
Fot. Fratria/Zuzanna Kruschewska

Koniec łączenia usług audytorskich i doradczych. Sejm przyjął nową ustawę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2017, 17:15

  • 0
  • Powiększ tekst

** Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego, przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym została przedłożona przez rząd. W czasie prac parlamentarnych wprowadzono do niej rządowe autopoprawki. Przewidują one m.in. rozszerzenie czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Oznacza to, że firma audytorska nie będzie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usług audytorskich i doradczych. JZP to m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki.

Przepisy te krytycznie ocenia Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Przyjęcie zaproponowanego przez rząd rozwiązania krytykowali także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Z kolei wiceminister finansów Wiesław Janczyk argumentował w toku prac parlamentarnych, że kierunek, w którym zmierza autopoprawka, jest oczekiwany przez znaczną część środowiska osób wykonujących usługi audytu i doradcze. Przypomniał, że UOKiK stwierdził, iż na rynku tych usług występuje oligopol.

Można powiedzieć, że te regulacje, które zaproponował rząd PiS, idą w kierunku demonopolizacji tych usług - podkreślił. Mówił, że podniesie się też bezpieczeństwo firm korzystających z audytu i doradztwa.

Zaakceptowana przez posłów autopoprawka rządu przewiduje także przepisy przejściowe, m.in. umożliwiające zrealizowanie umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy. Zmienić się ma też podstawa naliczania maksymalnej kwoty kary, którą będzie można nałożyć na firmę audytorską lub JZP.

Ustawa tworzy specjalny katalog Jednostek Zainteresowania Publicznego, do którego trafiły m.in. najważniejsze podmioty finansowe, np. banki.

Generalnie ustawa o biegłych rewidentach ma wdrożyć przepisy unijne, określające nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w JZP - przyjęto 5-letni maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń.

Ustawa ma m.in. służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi.

Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być w tym celu powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego. Teraz ustawa trafi do Senatu.

PAP, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze