Informacje

Resort finansów: 8,5 proc. stawka CIT z wynajmu nieruchomości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 maja 2017, 22:25

  • 1
  • Powiększ tekst

Korzystne podatkowe rozwiązania dla spółek prowadzących działalność na rynku nieruchomości - zakłada projekt ustawy, przygotowany przez resort finansów. Dochody z wynajmu nieruchomości byłyby, w myśl projektu, od początku 2018 roku objęte stawką CIT 8,5 proc.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało w piątek najnowszą wersję projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (tzw. REIT-ach).

"Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku" - pisze MF w uzasadnieniu.

Resort podkreśla w uzasadnieniu, że polski rynek wynajmu nieruchomości komercyjnych zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. "Podmioty te często korzystają z preferencji, przyznawanych przez prawodawstwo krajów ich siedziby, a związanych ze szczególnym statusem podatkowym, jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust, REIT)" - czytamy.

"Jako że w Polsce brak jest analogicznych rozwiązań, uzasadnione jest przypuszczenie, iż wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych - dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych" - dodaje uzasadnienie.

Istotą wprowadzanego przez projekt rozwiązania jest ustalenie szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości i zapewnienie "korzystnych podatkowo warunków do reinwestowania przez te spółki oraz przez ich spółki zależne".

Projekt ma dotyczyć podmiotów zajmujących się wynajmem nieruchomości lub ich części, zbywaniem nieruchomości lub zbywaniem udziałów w spółkach zależnych.

Szczególne podatkowe "korzyści" dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości, osiąganych bezpośrednio przez spółki rynku wynajmu nieruchomości lub "za pośrednictwem" ich spółek zależnych.

Dochody z tego źródła - niepomniejszone jednak o odpisy amortyzacyjne dokonywane od wynajmowanych nieruchomości - podlegałyby opodatkowaniu stawką w wysokości 8,5 proc. uzyskanych z tego źródła dochodów - wynika z dokumentu.

Projekt, dodaje uzasadnienie, zawiera także atrakcyjne dla inwestorów zasady opodatkowania ich dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki rynku wynajmu nieruchomości. "W szczególności dochody uzyskane przez takich inwestorów z udziału w zyskach takiej spółki (dywidendy, zaliczki na dywidendę) podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie to dotyczyłoby zarówno podatników podatku CIT jak i podatku PIT" - głosi uzasadnienie.

Autorzy projektu zakładają, że "wprowadzenie regulacji wpłynie stymulująco na gospodarkę narodową poprzez budowę nowych nieruchomości na wynajem i rozbudowę lub modernizację nieruchomości istniejących". "Należy również spodziewać się zwiększenia dochodów krajowych gospodarstw domowych z zysków kapitałowych" - czytamy.

"Należy przy tym zauważyć, iż projektowane zmiany jedynie wyrównają szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich od pewnego już czasu funkcjonują spółki typu REIT. Jako pierwsza w Europie instytucję tę wprowadziła w 1969 r. Holandia, a następnie Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i inne" - dodają autorzy uzasadnienia.

Projekt REIT-ów zostanie wprowadzony "po to, aby część z 800 mld złotych, które dziś leżą uśpione na depozytach bankowych osób fizycznych, przekierować na inwestycje mieszkaniowe" - tłumaczył niedawno prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Powiedział, że dzięki REIT-om "będzie można zaoferować wyższą stopę zwrotu niż obecnie w bankach".

MF planuje, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze