Informacje

Zakup akcji Pekao SA wpisuje się w strategię PFR i PZU

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 czerwca 2017, 13:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Transakcja zakupu akcji Pekao SA przez PZU i PFR wpisuje się w strategię Polskiego Funduszu Rozwoju realizacji inwestycji ważnych z perspektywy polskiej gospodarki, zapewniając atrakcyjną stopę zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich – podał Fundusz w komunikacie.

Umowa nabycia 32,8 proc. akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld złotych została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A.

Po kilkunastu latach Pekao SA jest znów polskim bankiem i na rynek wraca znana klientom marka Żubra. To oznacza, że udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym zwiększy się do ponad 50 proc., co jest istotne z punktu widzenia stabilności sektora bankowego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dla PFR jest to inwestycja długoterminowa i korzystna finansowo. PFR będzie inwestorem wspierającym realizację strategii Pekao, ukierunkowanej na inwestycje w nowe technologie, jakość usług dla Klientów oraz efektywność działania Banku, budując trwałą wartość dla akcjonariuszy – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Struktura transakcji przewiduje nabycie bezpośrednio przez PZU 20 proc. akcji Pekao za łączną kwotę w wysokości 6,5 mld złotych. Jednocześnie PFR nabywa bezpośrednio od UniCredit 12,8 proc. akcji Pekao za łączną kwotę w wysokości 4,1 mld złotych. Cena nabycia jest o 2,4% niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10 proc. akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku.

Celem Polskiego Funduszu Rozwoju jako długoterminowego strategicznego partnera finansowego jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy finansowej. Wierzę, że współpraca PZU i Pekao wykreuje nowoczesną i kompleksową ofertę dla klientów, a zarazem przyczyni się do wzrostu wartości obu instytucji. – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pekao jest wiodącym polskim bankiem prowadzącym działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, MŚP i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami, która regularnie przynosi bardzo dobre wyniki finansowe. W roku obrotowym 2016 Pekao posiadało 14,0 proc. udział w rynku kredytów hipotecznych oraz 17,0 proc. udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw i osiągnęło CAGR na poziomie 10,9 proc. w dziedzinie kluczowych kredytów detalicznych oraz 6,5 proc. w dziedzinie kluczowych kredytów dla przedsiębiorstw w okresie od roku obrotowego 2014 do 2016. Pekao wykazuje się rygorystyczną kontrolą kosztów, dobrą jakością aktywów ze wskaźnikiem NPL brutto w wysokości 5,9 proc. (w 1 kw. 2017 roku) oraz kosztami ryzyka w wysokości 40 p.b., co przełożyło się na osiągnięcie znormalizowanego wskaźnika RoE około 9 proc., pomimo prowadzenia działalności ze współczynnikiem CET1 na wysokim poziomie 17,75 proc. na koniec 1 kwartału 2017 r.

Akwizycja Banku Pekao przez PZU i PFR to ważny krok w postępującej konsolidacji polskiego sektora bankowego. Bank Pekao jest dobrze pozycjonowany, aby wykorzystać dalszy potencjał rozwoju polskiego sektora finansowego. Planowane inwestycje w rozwiązania technologiczne umożliwią stabilny wzrost oraz poprawę efektywności Banku Pekao, ale także wyższą jakość usług oferowanych dla klientów Banku oraz na rozwój całego sektora bankowego w Polsce.

Zarząd PZU i PFR zamierzają utrzymać bezpieczny profil ryzyka Banku Pekao oraz kontynuować bieżącą strategię rozwoju we wszystkich kluczowych segmentach. Oczekuje się również przyjęcia stabilnej polityki dywidendowej. Działania będą oparte o profesjonalne zasady ładu korporacyjnego zgodne z praktyką rynkową.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze