Informacje

autor: Michał Karnowski
autor: Michał Karnowski

Zysk netto Banku Pekao wyniósł 392,33 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2018, 08:12

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Pekao odnotował 392,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 349,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 205,69 mln zł wobec 1 115,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 588,05 mln zł wobec 573,48 mln zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy netto pozostaje w trendzie wzrostowym +1,2% kw/kw mimo negatywnego wpływu krótszego I kwartału i niższej stawki rezerwy obowiązkowej odprowadzanej przez Bank do NBP. Kontynuacja wzrostu marży odsetkowej dzięki silnemu wsparciu produktów o wyższej marży i dyscyplinie cenowej - podał bank w prezentacji.

Bank podał, że po rekordowym 2017 r. raportuje kolejne rekordy konsekwentnie wdrażając strategię „Siły Żubra”. Zysk netto 392 mln zł (+12 proc. r/r) jest osiągnięty dzięki wyższym dochodom z działalności podstawowej we wszystkich segmentach oraz silnej dyscyplinie kosztowej. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności – wzrost ROE o 35 p.b. do 8,7% oraz marży odsetkowej o 6 p.b. do 2,82 proc..

Systematycznie poprawiamy osiągane wyniki, zarówno jeśli chodzi o wzrost biznesu, dochodowość oraz wskaźniki efektywności. Poprawiliśmy zysk netto, wskaźnik ROE, wzrosła marża odsetkowa. Utrzymujemy wysoki, dwucyfrowy wzrost portfela kluczowych kredytów detalicznych oraz stabilny wzrost bazy depozytowej. Jesteśmy jednym z najsilniejszych banków w Polsce o czym świadczą nasze wysokie wskaźniki kapitałowe i możliwości dywidendowe banku. Świadczy o tym również nasza decyzja o rekomendacji 99,3 proc. zysku banku za rok 2017 w formie dywidendy dla naszych akcjonariuszy – powiedział wiceprezes nadzorujący pion finansowy Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie.

Dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 4,3 proc. r/r do 1 852 mln zł w I kw. br.

Bank zanotował koszty operacyjne za I kw. na poziomie 851 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 proc. r/r oraz spadek o 1,4% kw/kw.

Wyższa część zmiennej struktury wynagrodzeń spowodowała wzrost kosztów osobowych r/r, również pod wpływem zmiany legislacyjnych, przy stabilnym koszcie wynagrodzeń. Wzrost kosztów rzeczowych w ujęciu r/r wynika przede wszystkim z wyższego budżetu marketingowego oraz projektów strategicznych realizowanych w banku - dostosowanie budżetu marketingowego do poziomów sektora - czytamy także w prezentacji.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 46,0 proc. w I kw. 2018 r. wobec 45,5 proc. rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 182,74 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 169,16 mld na koniec I kw. 2017 r..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 434,73 mln zł wobec 457,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1 proc. na koniec I kw. 2018 r. wobec 17,7 proc. rok wcześniej.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)

Powiązane tematy

Komentarze