Informacje

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 5,4 mld zł nadwyżki w I kw.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 czerwca 2017, 15:51

    Aktualizacja: 30 czerwca 2017, 16:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 5,4 mld zł (1 mld 244 mln euro) wobec 195 mln zł dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 800 mln zł deficytu w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP)

Saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,2% - czytamy w komentarzu NBP do danych.

W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w omawianym kwartale br. nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z ujemnego na dodatnie.

Nadwyżka wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług o 3,6 mld zł. Poprawiło się również saldo dochodów pierwotnych o 3,2 mld zł oraz saldo dochodów wtórnych o 2,8 mld zł. Jednocześnie zmniejszyła się nadwyżka w obrotach towarowych o 3,4 mld zł - czytamy dalej.

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 2,7 mld zł. Oznacza to istotne pogorszenie tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją mniejszego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w I kwartale br. wyniosły 2,8 mld zł. W porównaniu do I kwartału 2016 r. były one niższe o 8,1 mld zł, podał także bank centralny.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze