Informacje

Kłopoty Sygnity. Kolejny obligatariusz wzywa do natychmiastowego wykupu obligacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lipca 2017, 13:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Allianz Polska, występujący jako organ Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami oraz Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wezwał Sygnity do natychmiastowego wykupu obligacji w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty doręczenia zawiadomienia, podała spółka

Fundusze Allianz TFI posiadają łącznie 700 obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł,

Zgłoszenie przez obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji w liczbie przekraczającej 2,5% liczby wyemitowanych przez spółkę obligacji stanowi jeden z warunków naruszających zgody dotyczące postanowień umów kredytowych zawartych z Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląski - czytamy w komunikacie.

Intencją emitenta jest podjęcie rozmów z obligatariuszami w zakresie warunków wykupu obligacji objętych zgłoszonymi wezwaniami, wskazano także.

Wcześniej do Sygnity wpłynęły wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji od AXA TFI, Pioneer Pekao TFI i Esaliens TFI.

Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak podawała spółka, po analizie skutków finansowo-księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki za okres I półrocza roku obrotowego 2016/2017. Na ww. operacje składają się w szczególności rezerwy oraz odpisy związane z realizowanymi przez spółkę kontraktami długoterminowymi.

Efektem będzie naruszenie zobowiązań umownych wynikających z umów kredytowych oraz umów emisyjnych obligacji, uprzedzano wówczas.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews) SzSz

Powiązane tematy

Komentarze