Informacje

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatkowych dochodów przez 10 lat

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 lipca 2017, 14:04

  • 0
  • Powiększ tekst

Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju i Finansów, którego celem jest uszczelnienie system podatku CIT, został skierowany do konsultacji społecznych - podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dzięki wspomnianemu uszczelnieniu systemu podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu państwa i jednostek samorządu centralnego ma trafić łącznie w ciągu 10 lat ok. 27,5 mld zł.

Według uzasadnienia projektu, jego zasadniczym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. – czytamy dalej.

Projekt zakłada, że po wprowadzeniu ustawy dochody budżetu wzrosną łącznie o 21,2 mld zł w ciągu 10 lat, z kolei do budżetu jednostek samorządu terytorialnego ma wpłynąć w tym samym czasie 6,27 mld zł.

Spodziewany pozytywny skutek w postaci zwiększonych wpływów podatkowych umożliwi sfinansowanie m.in. nowych rozwiązań systemowych wspierających działania innowacyjne, badania naukowe i prace rozwojowe podejmowane przy współpracy jednostek naukowych" – napisano w .

Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.:

- wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;

- w ramach implementacji dyrektywy ATAD:

- modyfikację przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap) tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowania podatników długiem skutkującym erozją bazy podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej oraz - modyfikację przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company - CFC) w państwach stosującej preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych;

- modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK);

- wprowadzenie przepisów limitujących, powyżej progu kwotowego uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne;

- wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe)

Według uzasadnienia, projekt wprowadza także zmiany o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje mogące odnieść pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, do których należy m.in.: - podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, podano dalej.

Projekt przewiduje również zmiany korzystne dla podatników podatku dochodowym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (np. wprowadzenie stałego zwolnienia od podatku przychodu z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, poszerzenie zakresu stosowania tzw. ulgi rehabilitacyjnej).

Konsultacje mają potrwać 2 tygodnie, a planowane wejście ustawy w życie zaplanowano na 1 stycznia 2018 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze