Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Znamy zysk netto grupy Banku Pekao SA

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2017, 08:38

  • 1
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2017 roku spadł do 535,1 mln zł z 690,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 2 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 526,7 mln zł.

Oczekiwania siedemnastu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 496 mln zł do 549 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2017 roku spadł 23 proc. rdr i wzrósł 53 proc. kdk.

Po pierwszej połowie 2017 roku zysk netto wyniósł 884,8 mln zł, czyli spadł 30 proc. rdr.

Wskaźnik ROE wynosi 7,9 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 10,7 proc.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1.136,2 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.129,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.095-1.146 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 5 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Marża odsetkowa za I półrocze 2017 roku wynosi 2,8 proc.

Wynik z prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 582,3 mln zł i był 2 proc. niższy od szacunków rynku, który spodziewał się 595,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 579 mln zł do 628 mln zł). Wynik z prowizji spadł 6 proc. rdr i wzrósł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w II kwartale 823,3 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (828,4 mln zł).

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w I półroczu 2017 r. wyniosły 223,7 mln zł i były wyższe o 70,8 proc. niż w I półroczu 2016 r. głównie z powodu jednorazowego obciążenia wyniku I półrocza 2017 r. kosztami rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na rzecz BFG w wysokości 178,4 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie drugiego kwartału 2017 roku 114,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 10 proc. wyższych odpisów na poziomie 128,1 mln zł.

Kredyty na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 131,2 mld zł i były wyższe o 4,1 proc. niż na koniec czerwca 2016 r. Wolumen kredytów detalicznych wzrósł 9,7 proc. rdr, a kredytów korporacyjnych o 1,6 proc. rdr.

Łączna wartość nowo udzielonych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne wyniosła w I półroczu 2017 roku 8,9 mld zł i była o 38 proc. wyższa w porównaniu do I półrocza 2016 roku.

Zobowiązania wobec klientów grupy na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 135,6 mld zł i były wyższe o 5,7 proc. rdr. Depozyty detaliczne wzrosły o 8,6 proc. rdr, a korporacyjne o 4,8 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 18 proc.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze