Informacje

Rosjanie bezprawnie zajmują polskie nieruchomości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 września 2017, 13:43

    Aktualizacja: 10 września 2017, 13:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Polska opowiada się za kontynuowaniem rozmów z Rosją, które doprowadzą do uregulowania problemu nieruchomości dyplomatycznych w drodze porozumienia międzynarodowego; wobec braku postępu w tych rozmowach kontynuowane są działania procesowe - oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowisko polskiego MSZ jest reakcją na piątkową wypowiedź rzeczniczki MSZ Federacji Rosyjskiej. Maria Zacharowa powiedziała, że kwestia rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych pozostaje sprawą drażliwą w stosunkach z Polską. Dodała, że rozmowy na ten temat trwają, ale są trudne, z powodu rozbieżności w podejściu obu stron. Wskazała, że spośród niemal 20 obiektów w Polsce, którymi w swoim czasie dysponował Związek Radziecki, tylko trzy oficjalnie zostały przerejestrowane na Rosję.

Prawo do wykorzystywania pozostałych pod różnymi pretekstami jest kwestionowane - powiedziała rzeczniczka.

Odnosząc się do informacji o braku +przerejestrowania na Rosję+ kilkunastu nieruchomości użytkowanych przez stronę rosyjską na terytorium Polski, MSZ podkreśla, że dotyczy to nieruchomości, co do których strona rosyjska nie nabyła skutecznie praw lub weszła w ich posiadanie niezgodnie z prawem polskim, lub użytkuje te nieruchomości niezgodnie z prawem międzynarodowym - podkreślono w komunikacie polskiego MSZ.

Resort podkreślił przy tym, że „wbrew postanowieniom umów międzynarodowych między PRLZSRR, strona polska nie otrzymała analogicznych nieruchomości na terenie ZSRR. Brak wykonania przez ZSRR zobowiązań międzynarodowych spowodował powstanie dysparytetu w posiadanych nieruchomościach”.

Strona polska opowiada się za kontynuowaniem rozmów, które doprowadzą do kompleksowego uregulowania tego zagadnienia w drodze porozumienia międzynarodowego. Ostatnie konsultacje w sprawie uregulowania statusu nieruchomości odbyły się w styczniu 2016 roku. Zgodnie z ustaleniami, strona polska przekazała stronie rosyjskiej projekt mapy drogowej. Strona rosyjska nie odniosła się do tych propozycji. Również mimo wstępnie zadeklarowanej przez Federację Rosyjską gotowości do wznowienia rozmów w czerwcu br. nie doszło do nich” - głosi stanowisko ministerstwa.

Wobec braku postępu w rozmowach dwustronnych kontynuowane są działania procesowe, których celem jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem międzynarodowym i polskim” - podkreślono.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze