Informacje

Spadło zadłużenie Skarbu Państwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 20 października 2017, 16:28

  • 0
  • Tagi: budżet finanse Ministerstwo Finansów papiery skarbowe Skarb Państwa zadłużenie
  • Powiększ tekst

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2017 r. wyniosło 936 mld 501,5 mln zł, co oznaczało spadek o 3 mld 429,6 mln zł (0,4 proc.) w porównaniu z końcem lipca br. - poinformował w piątek w komunikacie resort finansów.

Ministerstwo Finansów dodało, że wobec końca 2016 roku dług wzrósł o 7 mld 835,3 mln zł (0,8 proc.).

Udział długu zagranicznego w długu ogółem w sierpniu 2017 r. wyniósł 31,4 proc., tj. pozostał bez zmian względem lipca 2017 r. - wynika z komunikatu.

Z kolei, udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł w sierpniu br. 52,1 proc., tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. względem lipca 2017 r.

Resort finansów dodał, że zadłużenie krajowe w sierpniu 2017 r. spadło o 3,0 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych.

Od początku 2017 r. zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło natomiast o 33 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych w tym okresie zmalało o 25,2 mld zł, co było wypadkową zmniejszenia długu nominowanego w większości obcych walut oraz umocnienia złotego - podało ministerstwo.

W sierpniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,4 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych.

Resort finansów podaje także, że generalny spadek zadłużenia w sierpniu 2017 r. był głównie wypadkową ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, w tym nadwyżki budżetu państwa, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych, przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast wzrost zadłużenia od początku 2017 r., poinformował resort finansów, był głównie wypadkową ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych, związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych oraz umocnienia złotego wobec głównych walut.

Na podst. PAP

Komentarze