Informacje

autor: Gaz-System
autor: Gaz-System

Gaz-System przygotowuje się do podłączenia z Baltic Pipe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2017, 15:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Gaz-System wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej dla polskich tłoczni Baltic Pipe, poinformowała spółka. Wybrano ofertę Biura Studiów i Projektów Gazownictwa Gazprojekt, które złożyło najkorzystniejsze oferty w każdej części postępowania, dodano

W ramach przedsięwzięcia zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowe i Odolanowie wraz z węzłem i infrastrukturą. Rozbudowany będzie węzeł przesyłu gazu oraz powstanie nowa tłocznia w Gustorzynie. Inwestycje te są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego po powstaniu gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przetargowym, przysługuje prawo skorzystania z odwołania, które wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, podkreślono.

W ramach umowy na projektowanie wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji. Będzie również sprawować nadzór autorski dla inwestycji - czytamy dalej.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie, Odolanowie oraz budowę tłoczni w Gustorzynie oprócz Gazprojektu oferty złożyły: Konsorcjum firm w składzie: Biuro Projektów „Nafta-Gaz” i Górnicze Biuro Projektów Pangaz, Konsorcjum firm w składzie: Torpol Oil&Gas i GasOil Technology, oraz ILF Consulting Engineers Polska.

Do tej pory w projekcie Baltic Pipe GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą Ramboll Danmark A/S na wykonanie prac analitycznych, badawczych i projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe, przypomniano.

Ponadto w listopadzie br. wyłoniono w wyniku postępowania publicznego firmę Tractebel Engineering, która zaprojektuje gazociąg zlokalizowany na terytorium Polski, łączący podmorską część gazociągu Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym gazu - czytamy również.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy Gaz-System S.A. z Polski oraz Energinet z Danii.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze