Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Rząd dziś zajmie się pomocą społeczną

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 listopada 2017, 10:50

  • 1
  • Powiększ tekst

We wtorek po godz. 10. rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projektem zakładającym wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Według harmonogramu obrad, projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, to jedyny projekt, jakim we wtorek zajmie się rząd.

Projekt dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego typu placówki - schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Placówka taka ma udzielać tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki „a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej”.

Zaproponowana regulacja ma na celu wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych” - napisano w uzasadnieniu projektu.

O zmianę przepisów apelowały organizacje pozarządowe.

Ponadto proponowane przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.

Projekt zakłada, że w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osoba bezdomna nie będzie musiała podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać skierowana do tej placówki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tymczasowe schronienie jest udzielane osobom bezdomnym w trzech kategoriach placówek: noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Placówki te przeznaczone są dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze