Informacje

RPP: inflacja w tym roku będzie niższa niż 2,5 proc.

br

  • Opublikowano: 1 lutego 2018, 14:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Większość członków RPP oceniała podczas ostatniego posiedzenia Rady, że średni poziom inflacji w bieżącym roku będzie nieco niższy od 2,5 proc., a w horyzoncie projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego – czytamy w opublikowanym przez NBP opisie dyskusji (minutes) na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Odnosząc się do perspektyw inflacji, zaznaczano, że w kolejnych miesiącach na zmiany dynamiki cen będą silnie oddziaływać zmiany cen energii i żywności oraz tzw. statystyczne efekty bazy. Podkreślano, że czynnikiem ograniczającym wzrost inflacji pozostanie niska dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki, a także mocniejszy niż przed rokiem kurs złotego – podano w minutes.

Rada wskazywała także na to, że mimo trudności – o których informują firmy – ze znalezieniem odpowiednich pracowników, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal silnie rośnie.

Wskazywano, że towarzyszy temu szybszy niż w poprzednich kwartałach wzrost płac w tym sektorze. W efekcie wyższa jest także dynamika funduszu płac, jednak – jak podkreślała część członków Rady – nie przekracza ona dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. W konsekwencji większość członków Rady oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej – napisano w minutes.

Jak czytamy w opisie, zdaniem części członków RPP w kolejnych kwartałach możliwe jest dalsze przyśpieszenie wzrostu płac w firmach, jednak dynamika wynagrodzeń w całej gospodarce będzie nadal ograniczana przez zamrożenie płac w sektorze budżetowym oraz wzrost stopy aktywności zawodowej i dalszy napływ pracowników ze Wschodu.

Podkreślano jednocześnie, że ograniczająco na dynamikę jednostkowych kosztów pracy będzie oddziaływał wyższy niż wcześniej oczekiwano wzrost PKB w 2018 r. Niektórzy członkowie Rady oceniali, że presja płacowa w kolejnych kwartałach może jednak się wyraźnie zwiększyć. Członkowie ci wskazywali na ryzyko pojawienia się żądań podwyżek płac w sferze budżetowej oraz prawdopodobny wzrost popytu na pracę związany z dalszym ożywieniem inwestycji – czytamy w minutes.

Członkowie RPP ocenili, że koniunktura pozostanie w nadchodzących kwartałach korzystna, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r. „Wzrost gospodarczy będzie nadal wspierany przez rosnącą konsumpcję pomimo stopniowego wygasania statystycznych efektów programu „Rodzina 500 plus”.

Jednocześnie oczekiwane jest dalsze przyśpieszenie wzrostu inwestycji, na co wskazuje rosnąca absorpcja środków unijnych. Część członków Rady oceniała, że w kolejnych kwartałach – wobec konieczności zwiększenia zdolności wytwórczych firm w warunkach utrzymującego się wysokiego popytu – wzrośnie także dynamika inwestycji przedsiębiorstw. Wzrost aktywności gospodarczej będzie także wspierany przez rosnący eksport – można przeczytać w opisie posiedzenia.

Czytaj także: Długo oczekiwane plany inwestycyjne firm na 2018 r.

Powiązane tematy

Komentarze