Informacje

W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością / autor: Fratria / AS
W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością / autor: Fratria / AS

RPP mocno zaniepokojona prognozami inflacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 maja 2024, 17:59

  • Powiększ tekst

W przypadku podniesienia cen energii w drugiej połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć - oceniono w komunikacie Narodowego Banku Polskiego po czwartkowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Rada zauważyła, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć” - podano w komunikacie.

Wpływ szybkiego wzrostu wynagrodzeń

Dodano jednocześnie, że w drugim kwartale tego roku 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP.

W komunikacie podano też, że w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń utrzymuje się na wysokim poziomie” – zauważono.

»» O decyzji RPP i innych komentarzach o polityce pieniężnej czytaj tutaj:

Jest decyzja RPP. Nie ma zaskoczenia

Przestrzeń do obniżek stóp NBP szybko się nie otworzy

Wyższa dynamika konsumpcji

Według RPP napływające dane miesięczne sugerują wzrost rocznej dynamiki PKB w pierwszym kwartale 2024 r. względem czwartego kwartału ub.r. Na wyższą dynamikę konsumpcji wskazuje wzrost sprzedaży detalicznej, z kolei spadki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują obniżenie dynamiki inwestycji. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie.

Według RPP, uwzględniając dane GUS, można szacować, że w kwietniu br. ponownie obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. W marcu 2024 r. utrzymywał się silny spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej.

Wraz z relatywnie niską – mimo pewnego przyspieszenia – dynamiką aktywności gospodarczej ogranicza to dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja także umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki” - zaznaczono.

W ocenie Rady, napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

Prognozy inflacyjne są mocno niepewne

Wskazano, że w kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” - podano.

Na zakończonym w czwartek posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc., stopa lombardowa wynosi 6,25 proc., a stopa depozytowa pozostała na poziomie 5,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 5,8 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa - 5,85 proc.

RPP ostatni raz obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 r. - o 25 pkt. bazowych, do obecnego poziomu.

Łukasz Pawłowski (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Atom jak CPK? Seria dziwnych wypowiedzi pani minister

Projekt „Likwidacja”. Koniec z finansowaniem PFN

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych