Informacje

25 mld zł w NFOŚiGW na walkę ze smogiem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 marca 2018, 16:28

    Aktualizacja: 19 marca 2018, 16:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Kwotą 25 mld zł dysponuje w latach 2016-23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z jakością powietrza - mówił w poniedziałek w Sosnowcu wiceminister środowiska Sławomir Mazurek

Wiceminister uczestniczył w Sosnowcu w obradach wyjazdowej sesji sejmowej komisji zdrowia poświęconej problemom zanieczyszczenia powietrza.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje minister środowiska, ma do wydania na poprawę jakości powietrza 25 mld zł, z czego środki własne NFOŚiGW to 18 mld zł - powiedział w Sosnowcu Mazurek, uściślając że chodzi też m.in. o środki unijne dostępne w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. - Będziemy promować głęboką termomodernizację budynków, ponieważ to jest energia, którą możemy najszybciej wykorzystać. Będziemy promować elektromobilność, będziemy poprawiać stan jakości powietrza w miastach poprzez zmiany w systemie transportu zbiorowego - dodał wiceminister środowiska.

Mówiąc o rządowych działaniach antysmogowych Mazurek wskazał m.in. na odzwierciedlenie większości kierunków określonych w Krajowym Programie Ochrony Powietrza w przyjętych 25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów rekomendacjach, przygotowanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - tzw. programie „Czyste powietrze”.

Planuje się, że program będzie realizowany w latach 2018-23 - przypomniał wiceminister. - Z punktu widzenia pilnej potrzeby stanu powietrza w Polsce, najbardziej uzasadnione wydaje się podłączanie indywidualnych odbiorców, obecnie wykorzystujących do celów grzewczych, do sieci ciepłowniczych oraz stworzenie takich mechanizmów techniczno-prawno-finansowych, które pozwolą na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych - Dodatkowo zagadnienie dotyczące planowania i rozbudowy sieci gazowniczej będzie przedmiotem sejmowej komisji środowiska jeszcze w połowie tego roku - dodał Mazurek.

Pytany przez przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bartosza Arłukowicza (PO) o wybór kryteriów doboru samorządów mogących uczestniczyć w rządowym programie termomodernizacji budynków Stop Smog (23 miasta poniżej 100 tys. mieszkańców szczególnie dotkniętych problemem) Mazurek przypomniał, że w pierwszym etapie chodzi o działanie pilotażowe, które siłą rzeczy nie może objąć wszystkich miast czy gmin.

Mowa o programie pilotażowym. Każdy pilotaż jest ograniczony do pewnej liczby miast. Nie jest tak, że jakiekolwiek miasto w Polsce miałoby być wykluczone z całego projektu poprawy jakości powietrza w Polsce, z tego względu, że środki NFOŚiGW na poprawę jakości powietrza będą rozpatrywane na podstawie kolejności zgłoszenia, na podstawie kryteriów efektywności ekologicznej i efektywności działań finansowych. Na pewno działania, które będą wynikały z pilotażu to będą dodatkowe doświadczenia, ale na pewno w szerokim programie związanym z poprawą jakości powietrza, gdzie mówimy o takich działaniach, jak wymiana kotłów, ale też jak poprawa jakości ruchu miejskiego, czyli wymiana autobusów, nie ma mowy o wykluczeniu jakichkolwiek miast - wskazał wiceminister. Musimy chronić powietrze w całej Polsce - zaakcentował.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, na zaproszenie którego odbyła się poniedziałkowa wyjazdowa sesja sejmowej komisji, w swoim wystąpieniu sugerował m.in. wprowadzenie prawnego nakazu podłączania budynków położonych w sąsiedztwie sieci ciepłowniczych, zwiększenie uprawnień straży gminnych w zakresie działań związanych z ochroną powietrza, a także o obniżenie cen gazu i prądu na cele grzewcze.

Z kolei inny występujący samorządowiec, burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, apelował o systemowe finansowe wsparcie antysmogowych działań samorządów, a także - wspierając postulat dotyczący obniżenia cen gazu na cele grzewcze - wezwał do jak najszybszego przestawienia gospodarki na tory bezwęglowe, a przede wszystkim zaniechania spalania węgla w indywidualnych instalacjach.

Mamy jasno zdiagnozowane problemy, które występują w tym zakresie, czyli konieczność likwidacji niskiej emisji, ale też likwidacja ubóstwa energetycznego - podkreślił wiceminister Mazurek akcentując, że kwestia taryf leży bardziej po stronie spółek energetycznych. - Będą specjalne taryfy, żeby walczyć z ubóstwem energetycznym - zasygnalizował.

Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Zbigniew J. Król mówił w poniedziałek, że w rządowym systemie walki ze smogiem resort ten ma rolę przede wszystkim edukacyjno-informacyjną, na którą w najbliższych dwóch latach przeznaczono 3 mln zł. Kilkoro posłów, wśród nich Andrzej Sośnierz (PiS), wnioskowało na komisji do ministra zdrowia o pogłębioną analizę skutków zdrowotnych smogu.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze