Informacje

autor: Teresa Czerwińska / autor: PAP/Radek Pietruszka
autor: Teresa Czerwińska / autor: PAP/Radek Pietruszka

Tego jeszcze nie było! Dług publiczny spadł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 marca 2018, 10:42

    Aktualizacja: 30 marca 2018, 10:48

  • 4
  • Powiększ tekst

Państwowy dług publiczny na koniec 2017 r. spadł o 3,4 mld zł względem roku 2016 - poinformowała w Programie 3 Polskiego Radia minister finansów Teresa Czerwińska

Rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym. Jeżeli porównamy rok 2016 i 2017, to państwowy dług publiczny spadł o 3,4 mld zł” - powiedziała Czerwińska. - Umocnienie złotego to jest na pewno czynnik obiektywny, ale dodatkowo zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa. Jeżeli państwo obserwujecie wykonanie budżetu, to proszę zwrócić uwagę na wykonanie chociażby deficytu w roku ubiegłym. 59,5 mld zł zaplanowany deficyt 25 mld zł wykonanie, więc redukujemy potrzeby pożyczkowe” - dodała.

Ministerstwo Finansów ma opublikować szczegółowe dane dotyczące długu publicznego dziś, w piątek o godzinie 12.00.

Dług publiczny obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania zaciągnięte z następujących tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne (poza papierami udziałowymi), zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów, wymagalnych zobowiązań (tzn. zobowiązań, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone), wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Co prawda w okresie 2014-2015 dług publiczny jednorazowo spadł, lecz był to efekt przejęcia obligacji przez Skarb Państwa od OFE, a nie naturalnego procesu oddłużania, wynikającego z bieżących działań.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze