Informacje

Stopy procentowe … bez zmian

br

  • 11 kwietnia 2018
  • 13:20
  • 0
  • Tagi: finanse gospodarka inflacja NBP RPP stopy procentowe
  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej, jak można było się spodziewać, pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie – poinformował NBP.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. W związku z napływem kolejnych solidnych danych z polskiej gospodarki w ostatnim czasie, a także niskim wstępnym odczytem marcowej inflacji, spodziewam się podtrzymania łagodnej retoryki przez RPP oraz dalszych wskazań co do braku zmian poziomu stóp procentowych w Polsce w tym i przyszłym roku – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie od marca 2015 r. i wynoszą: stopa referencyjna 1,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 2,50 proc.; stopa depozytowa 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Komentarze