Informacje

Stopy procentowe nadal bez zmian

br

  • 6 czerwca 2018
  • 12:33
  • 0
  • Tagi: finanse NBP RPP stopy procentowe
  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej – co nie zaskoczyło rynku – pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie – informuje w komunikacie NBP.

I tak jak do tej pory stopa referencyjna wynosi 1,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 2,50 proc.; stopa depozytowa 0,50 proc., a redyskonta weksli 1,75 proc. w skali rocznej.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. W związku z bardzo nieznacznym wzrostem inflacji w maju oraz wysokim tempem wzrostu gospodarczego, przy jednak wciąż dopiero rozpędzających się inwestycjach, należy także oczekiwać podtrzymania dotychczasowego „łagodnego” nastawienia Rady do polityki pieniężnej - komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Obecna wysokość stóp procentowych pozostaje bez zmian od marca 2015 r.

Komentarze