Informacje

Polskie małe firmy jednak zrozumiały zagrożenie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 czerwca 2018, 21:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Przedsiębiorcy, bardziej niż jakakolwiek inna grupa zawodowa, powinni być świadomi tego, że wkraczamy w erę cyfrowej rewolucji, w której informacje stały się nową walutą. Jesteśmy coraz bardziej zależni od bezpieczeństwa naszych danych. Według badania „Cyber Threat CEE Region 2018” przeprowadzonego przez platformę CYBERSEC HUB wśród przedstawicieli MŚP z Europy Środkowo-Wschodniej, polskie firmy wydają niemal trzykrotność średnich wydatków na cyberbezpieczeństwo w regionie

Cyberbezpieczeństwo znajduje się obecnie na szczycie listy wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa na całym świecie. Powszechna digitalizacja biznesu, której jesteśmy świadkami, doprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat do znacznego wzrostu zagrożenia związanego z cyberatakami. W celu zbadania poziomu ochrony przed tego typu zagrożeniami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, krakowska platforma CYBERSEC HUB, w okresie od marca do kwietnia 2018 roku przeprowadziła badanie „Cyber Threat CEE Region 2018”. Wzięło w nim udział 500 środkowoeuropejskich MŚP z Czech, Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji, które zatrudniają od 1 do 249 osób.

Wyniki badań wskazały, że aż 65 proc. przedsiębiorstw z regionu CEE nie posiada strategii ochrony danych swoich klientów. Wśród państw regionu najlepiej sytuacja wygląda w Polsce, gdzie ponad połowa firm deklaruje implementowanie tego typu rozwiązania. Na drugim biegunie znajdują się za to przedsiębiorstwa czeskie i słowackie, gdzie poziom ten sięga zaledwie 23 proc. Wzrost liczby ataków, a także nowe regulacje na poziomie unijnym sugerują jednak, że rosnąca percepcja wagi cyberzagrożeń przełoży się na rozwój rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa w najbliższych latach. Stosunkowo nisko nasycony produktami rynek CEE może wykazać wzrost znacznie bardziej dynamiczny niż dojrzałe rynki krajów zachodnioeuropejskich.

Wydatki na cyberbezpieczeństwo

Jak wyglądają wydatki na cyberbezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej? Firmy wydają przeciętnie prawie 2 tysiące euro. Absolutnym liderem regionu jest Polska, w której średnie wydatki sięgają 6 400 euro, co znacznie podnosi regionalną średnią. Na szarym końcu wydatków plasują się Czechy z wydatkami na poziomie 300 euro. Dla 59,4 proc. badanych firm oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe i antyspyware pochłania największą cześć budżetu przeznaczonego na ochronę przed cyberatakami. Widać to szczególnie w czeskich i słowackich przedsiębiorcach, gdzie stanowi to kolejno 70 proc. i 68 proc. wydatków. W Polsce, na Węgrzech i w Rumunii oprogramowanie antywirusowe pochłania około 50 proc. środków.

W samym 2017 roku firmy z badanego regionu straciły średnio 1100 euro w wyniku cyberataków. Co ciekawe, aż 68 proc. przedstawicieli biznesu deklaruje, że w ubiegłym roku nie odnieśli żadnych strat związanych z atakami cyfrowymi. Wskazuje to na fakt, że regionalną średnią zawyżają przedsiębiorstwa, które w ciągu ubiegłych 12 miesięcy straciły w ten sposób więcej niż 50 tysięcy euro.

Trudno oszacować starty światowego biznesu ponoszone z powodu cyberataków, ale powszechnie uważa się, że wynoszą od 1 do 3 proc. globalnego PKB. Skala tego zjawiska wyraźnie wskazuje, że nasza gospodarka jest w dużym stopniu zależna od bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, a cyberbezpieczeństwo musi być nieodłącznym elementem nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej. Ponadto, nowe regulacje na poziomie unijnym są silnym impulsem dla rozwoju rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa w regionie – komentuje Robert Siudak, CYBERSEC HUB Manager.

Więcej na temat badań dotyczących cyberzagrożeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się w raporcie „Cyber Threaths CEE Region 2018”, który dostępny jest na stronie CYBERSEC HUB.

Koordynatorem CYBERSEC HUB jest Instytut Kościuszki, który organizuje także IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018, 8-9 października 2018 oraz targi cyberbezpieczeństwa CYBERSEC EXPO 2019, 17-18 stycznia, 2019.

mw

Powiązane tematy

Komentarze