Informacje

Czerwcowa fala optymizmu w nastrojach Polaków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 czerwca 2018, 19:39

  • 2
  • Powiększ tekst

W połowie czerwca Kantar Public przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy byli pytani o opinie na temat kierunku biegu spraw w kraju, ocenę stanu gospodarki, prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w najbliższych trzech latach i o ocenę możliwości znalezienia pracy.

Z badania wynika, że według ponad połowy Polaków (58 proc.) gospodarka kraju się rozwija. Przy czym 48 proc. badanych uważa ten rozwój za powolny, zaś 10 proc. jest zdania, że gospodarka rozwija się dynamicznie.

Przeciwnego zdania jest 29 proc. badanych. Uważają oni, że gospodarka znajduje się stanie kryzysu, przy czym 22 proc. uważa ten kryzys za lekki, a 7 proc. - za głęboki. Trudności z odpowiedzią na to pytanie miało 13 proc. Polaków.

Porównując te wyniki do badań z maja tego roku zaobserwowano wzrost odsetka osób deklarujących rozwój (o 2 punkty proc.). Nie zmienił się za to odsetek osób, które oceniają, że gospodarka znajduje się w kryzysie.

Na pytanie o to, czy ogólnie rzecz biorąc sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku, 40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w dobrym, co oznacza wzrost względem maja o 5 punktów proc. Natomiast 37 proc. badanych uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku.

W czerwcu, w odróżnieniu od wyników z dwóch ostatnich miesięcy, odsetek osób, którzy wyrażają pozytywne opinie jest większy niż tych, którzy o kierunku biegu spraw naszego kraju wypowiadają się w sposób negatywny” - czytamy w komentarzu do badania.

Jeśli chodzi o prognozę zmian materialnych warunków życia, to prawie dwie piąte Polaków (38 proc.) uważa, że warunki materialne obywateli w ciągu najbliższych trzech lat się poprawią. Tyle samo badanych uważa, że niewiele się zmieni, zaś 16 proc. ankietowanych przewiduje pogorszenie. Jak zauważają autorzy badania, w porównaniu z majem o 6 punktów proc. zwiększył się odsetek optymistów. O 7 punktów proc. zmalał zaś odsetek ludzi, którzy są przekonani, że nic się nie zmieni. Odsetek osób przewidujących pogorszenie kształtuje się na podobnym poziomie.

Ankietowani byli pytani także o to, jak oceniają możliwość znalezienia pracy w Polsce. 75 proc. odpowiedziało, że można ją znaleźć bez większych problemów, ale tylko 12 proc. z nich było zdania, że bez większych problemów można znaleźć dobrą pracę, zaś 63 proc., że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie będzie taka, jaką by chcieli. Mniej niż jedna piąta badanych (18 proc.) odpowiedziała, że w Polsce trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, a 1 proc., że w ogóle nie jest to możliwe.

Autorzy badania wskazali, że w czerwcu wyniki netto wszystkich trzech wskaźników nastrojów społecznych osiągnęły wartość dodatnią, co oznacza, że w tym miesiącu wszystkie badane aspekty były częściej oceniane w sposób pozytywny niż negatywny.

Zdaniem ekspertki pracowni Kantar Public Anny Trząsalskiej, w czerwcu zaobserwowano wyraźną poprawę nastrojów społecznych wśród Polaków w stosunku do poprzedniego miesiąca**.

Wzrost pozytywnych opinii dotyczących kierunku biegu spraw przede wszystkim wyraźny jest wśród osób najstarszych, ale także wśród osób w wieku 40-59, tych o średniej ocenie własnej sytuacji materialnej oraz posiadających trójkę lub więcej dzieci. Na poprawę nastrojów wśród emerytów mogła mieć wpływ zapowiedź podwyżek stawek świadczeń emerytalnych. Również na początku czerwca rząd podjął decyzję o przyznaniu dopłaty na wyprawkę dla każdego ucznia, co mogło być przyczyną poprawy nastrojów wśród rodzin wielodzietnych” - podkreśliła ekspertka w komentarzu do badania.

Jak zauważyła bardziej negatywną opinią w stosunku do ubiegłego miesiąca cechują się rolnicy. Na to z kolei zdaniem ekspertki wpływ mogła mieć m.in. susza i gorsze zbiory.

Badanie Kantar Public przeprowadzono 8-17 czerwca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1050 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo(CAPI).

Marcin Chomiuk(PAP), sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze