Informacje

Prawie 600 tys. kredytów mieszkaniowych w walutach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 czerwca 2018, 15:50

  • 2
  • Powiększ tekst

W latach 2008-2017 banki wypowiedziały 26,5 tys. kredytów mieszkaniowych w walucie obcej, w tym w 2017 roku 2,4 tys. takich umów - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Należy zaznaczyć, iż ze spływających do Urzędu KNF sygnałów nie wynika, aby (…) kwestia wypowiadania przez banki umów dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych (niezależnie od okoliczności faktycznych i podstawy takiego wypowiedzenia) była/jest zauważalna z punktu widzenia sygnałów kierowanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, a tym bardziej – na podstawie kierowanych sygnałów - miała charakter systemowy - napisała Komisja w  odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji posła Stanisława Tyszki.

KNF podała, że kierowane dotychczas do urzędu skargi czy sygnały dotyczące kredytów mieszkaniowych w walucie obcej odnosiły się przede wszystkim do kwestii dotyczących relacji umownych wiążących kredytobiorców z bankami takich jak: stosowanie spreadów walutowych, zasady dokonywania zmian wysokości oprocentowania czy ustanawiania prawnych zabezpieczeń.

Z danych przedstawionych przez KNF na koniec 2017 roku było czynnych 583,2 tys. kredytów mieszkaniowych w walucie obcej.

W 2017 roku banki sprzedały 433 takich umów do innych firm czy banków (sprzedaż wierzytelności), podczas gdy w 2016 roku było ich 423, a w 2015 roku 427.

Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich ocenił, że z danych KNF wynika, iż skala wypowiedzianych umów jest niewielka, co świadczy o dobrej jakości portfela tych kredytów.

Przypadki, kiedy mamy do czynienia z nieregularnością, co skutkuje wypowiedzeniem umowy, są bardzo nieliczne, średnio jest to około 2,5 tys. w skali roku. Dodatkowo nie oznacza to, że wszczęto postępowanie egzekucyjne - spośród wypowiedzianych umów wiele kredytów zostało spłaconych i nie przekłada się to na liczbę wszczynanych postępowań egzekucyjnych, a tym bardziej na sprawy zakończone licytacją - powiedział Bańka.

Poinformował, że największe banki wszczynają co roku kilkanaście-kilkadziesiąt postępowań egzekucyjnych z nieruchomości kredytowanych w CHF.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze