Informacje

Powstanie Polski Instytut Ekonomiczny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 lipca 2018, 16:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd chce utworzyć Polski Instytut Ekonomiczny w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - wynika z wykazu prac legislacyjnych KPRM. Celem instytutu ma być m.in. dostarczanie ekspertyz w celu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Projekt zakłada likwidację Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego. W miejsce likwidowanego ww. Instytutu Badawczego proponuję się utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). PIE będzie państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów - napisano w wykazie prac KPRM.

Do zadań PIE będzie należało m.in.: 1. prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych, 2. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami RP, 3. współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi w kraju i zagranicą, 4. organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań, 5. upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych - dodano.

W ocenie KPRM żadna z instytucji pod nadzorem premiera nie zajmuje się obecnie ekonomicznymi aspektami rozwoju Polski.

Realizacja celów SOR oraz celów ważnych z punktu widzenia bieżącej polityki regulacyjnej państwa wymaga dysponowania szeregiem narzędzi pomocnych w realizacji poszczególnych zadań. Należą do nich pozyskiwanie (niejednokrotnie w krótkim okresie) rzetelnych, trafnych i obiektywnych informacji, ich przetwarzanie i analizowanie, umożliwiające decydentom wybór optyđmalnych rozwiązań - napisano.

Multidyscyplinarny charakter pojawiających się problemów, ich liczba i zakres temađtyczny wymagają utworzenia wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w sposób ciągły zadania na rzecz administracji publicznej na profesjonalnym poziomie, gdyż w obecnym zasobie instytutów badawđczych oraz ośrodków analitycznych będących pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów żaden nie zajmuje się ekonomicznymi aspektami rozwoju Polski – dodano.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze