Informacje

400 mln euro od UE na edukację Syryjczyków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lipca 2018, 15:54

    Aktualizacja: 25 lipca 2018, 16:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Po odblokowaniu przez państwa członkowskie kolejnych trzech miliardów euro wsparcia w ramach umowy UE-Ankara Komisja Europejska zaproponowała dziś przekazanie 400 mln euro na edukację syryjskich uchodźców w Turcji.

Państwa członkowskie nie mogły porozumieć się w sprawie tego, jak sfinansować kolejną transzę środków na wsparcie Syryjczyków w Turcji od miesięcy. Temat podniesiono nawet na czerwcowym szczycie UE i wcześniejszym miniszczycie migracyjnym, zorganizowanym przez szefa KE Jeana-Claude’a Junckera. Włochy blokowały porozumienie domagając się większego wsparcia dla Libii.

W zamian za pieniądze Turcja praktycznie zablokowała możliwość nielegalnej migracji do UE. Unijni liderzy zgodzili się na szczycie, żeby przesunąć 500 mln euro z funduszu rozwojowego do funduszu na rzecz Afryki (w tym Libii), co zadowoliło Rzym i odblokowało rozmowy.

Innym problemem było też to, że kraje członkowskie nie były chętne do wykładania dużych środków na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji z krajowych budżetów. Ostatecznie - jak podał w środę rzecznik Komisji Alexander Winterstein - 2 mld euro będzie pochodzić z unijnej kasy, a 1 mld euro wyasygnować mają stolice. „To zapewni kontynuację realizacji porozumienia, wsparcia, które jest niezbędne dla uchodźców w Turcji i wśród społeczności ich przyjmujących” - zaznaczył.

Porozumienie unijnych ambasadorów w tej sprawie, które zostało osiągnięte w ubiegłym tygodniu, umożliwiło Komisji zatwierdzenie w środę nowego pakietu wsparcia o wartości 400 mln euro.

Środki te zostaną przekazane tureckiemu ministerstwu edukacji narodowej w formie dotacji bezpośredniej. Umożliwi to kontynuację obecnego projektu edukacyjnego dla syryjskich uchodźców w Turcji, który wygasa w październiku 2018 r.

Nowy pakiet pomocy ma szerszy zakres niż obecnie realizowany projekt edukacyjny. Ma się on skupić na poprawie jakości formalnej edukacji dla studentów, szkoleniach z języka tureckiego dla dorosłych w ośrodkach edukacji publicznej, ulepszaniu systemu egzaminowania oraz zajęciach ze spójności społecznej. Nowy program pomocy jest również dłuższy niż poprzedni, obejmuje trzy lata akademickie, a nie dwa.

Propozycja w sprawie drugiej transzy środków, które mają pomagać w utrzymaniu syryjskich uchodźców w Turcji, została przedstawiona przez Komisję Europejską w połowie marca. Porozumienie między UE a Turcją dotyczące pomocy finansowej zostało uzgodnione jeszcze w 2016 roku. Na pierwszą wynoszącą 3 mld euro transzę przeznaczoną na lata 2016-17 państwa unijne musiały wyłożyć 2 mld euro; 1 mld euro pochodził z unijnego budżetu.

Komisja chciała, by składka na wynoszącą kolejne 3 mld euro drugą transzę była podzielona analogicznie: dwie trzecie zebrane od państw członkowskich, a jedna trzecia z budżetu UE. Ostatecznie proporcje są odwrócone.

Unijne środki na rzecz uchodźców w Turcji przeznaczone są przede wszystkim na pomoc humanitarną, edukację, opiekę zdrowotną, wzmocnienie lokalnej infrastruktury i wsparcie społeczno-ekonomiczne. Zadaniem organizacji, które uczestniczą w realizowaniu programów pomocowych, jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ponad 3 mln uchodźców syryjskich przebywających w Turcji, często w bardzo trudnych warunkach.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze