Informacje

Grupa Azoty ma drugą umowę kredytową z EBOR

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lipca 2018, 12:32

  • 6
  • Powiększ tekst

Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 500 mln zł, podała spółka.

Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police razem ze spółką matką zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania wynikające z nowej umowy, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120 proc. jej kwoty (200 mln zł).

II umowa z EBOiR w maksymalnej kwocie 500 mln zł została zawarta na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty jej zawarcia – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Grupa Azoty zawarła z EBOR aneks do umowy z 28 maja 2015 roku dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 150 mln zł, w celu zharmonizowania istotnych warunków obu umów.

Umowy z EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego emitenta, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego grupy kapitałowej Grupa Azoty – czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze