Informacje

Do obsługi CPK będzie potrzebne130 składów pociągów / autor: fot. Fratria/ MK
Do obsługi CPK będzie potrzebne130 składów pociągów / autor: fot. Fratria/ MK

CPK to także inwestycja w bezpieczeństwo

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 10 sierpnia 2018
  • 19:01
  • 8
  • Tagi: biznes Centralny Port Komunikacyjny CPK infrastruktura kolej Military Mobility transport UE
  • Powiększ tekst

Do zapewnienia obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego potrzeba będzie 130 składów pociągów pasażerskich, w tym 80 dla relacji międzyregionalnych. W piątek odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym zostały przedstawione propozycje projektów inwestycyjnych.

Podczas piątkowego posiedzenia Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego CPK przedstawiono projekty inwestycyjne w ramach instrumentu „Military Mobility”. Chodzi o listę zadań inwestycyjnych łączących poszczególne regiony Polski z CPK, nowego systemu kolejowych przewozów pasażerskich z wytycznymi dla nowych projektów taborowych oraz budowy zintegrowanego modelu ruchu sieciowego - poinformował resort infrastruktury w komunikacie.

Military Mobility - to nowy instrument Komisji Europejskiej, łączący funkcje transportowe i obronne. W najbliższym czasie zostaną opracowane propozycje inwestycji na potrzeby pilotażu projektu, dla których istnieje możliwość wykorzystania wsparcia o wartości do 300 mln euro.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła listę inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, które wpisują się w relacje planowane do obsługi CPK, wraz z możliwością ich przystosowania do obsługi docelowego kształtu sieci kolejowej.

Komitet Sterujący podjął decyzję o poszerzeniu współpracy pomiędzy Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi w celu jak najszybszego określenia i opracowania zadań inwestycyjnych na potrzeby sfinansowania prac przygotowawczych ze środków europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej UE.

Inwestycje te będą realizowane w latach 2021-2027. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK i PKP PLK określą potrzeby w zakresie dostosowania systemu zasilania linii kolejowych do prowadzenia efektywnych ekonomicznie przewozów z prędkościami do 250 km/h.

Przewodniczący komponentu kolejowego w Zespole Doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Patryk Wild, przedstawił wytyczne dotyczące taboru w ramach budowy nowego systemu kolejowych przewozów pasażerskich. Zgodnie z dotychczasowymi analizami, aby zapewnić obsługę taborową systemu, potrzeba łącznie 130 składów, w tym 80 dla relacji międzyregionalnych i 50 w kategorii InterCity oraz do 20 dla szybkich przewozów aglomeracyjnych.

Dla podwyższenia komfortu podróży i skrócenia czasu przejazdu, konieczne będzie przygotowanie nowych serii taboru kolejowego. Jest to jedno z działań, jakie powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski i potencjał krajowego przemysłu kolejowego, w tym na pozyskanie nowych technologii, zwiększenie mocy produkcyjnych i powstanie nowych miejsc pracy.

Na następnych posiedzeniach Komitetu Sterującego zostanie uzgodniona możliwość współpracy z branżą kolejową. Nowe wytyczne wymagają uszczegółowienia i uzgodnienia z PKP Intercity i będą miały istotny wpływ na nową wieloletnią umowę o świadczenie usług publicznych (PSC) z Ministerstwem Infrastruktury.

Komitet Sterujący Komponentu Kolejowego Projektu „Centralny Port Komunikacyjny” został powołany 15 czerwca 2018 roku. Pracami Komitetu steruje Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w pracach Komitetu biorą udział Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji wraz z podmiotami nadzorowanymi.

Anna Wysoczańska (PAP), sek

Komentarze