Informacje

W III kw. ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 września 2018, 20:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd planuje przyjąć ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych w III kw. - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg publicznych, zarządzanych przez powiaty i gminy.

Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), który zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. FDS będzie działał generalnie na zasadach zbliżonych do istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. W szczególności zostanie zawarte porozumienie Banku Gospodarstwa Krajowego z ministrem właściwym do spraw transportu dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania FDS. Doświadczenie BGK w obsłudze KFD, pozwoli bankowi sprawnie i skutecznie obsługiwać również FDS - napisano.

Projektowana ustawa przewiduje przy tym możliwość emisji skarbowych papierów wartościowych na rzecz FDS, a także dopuszcza możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz FDS, np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. Zakłada się, że ze środków przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności realizowane inwestycje na drogach istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych - dodano.

Stworzenie FDS zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Na fundusz przeznaczone ma zostać 5 mld zł.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze