Informacje

KRYNICA: „Polska Wschodnia” także po 2020 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 6 września 2018
  • 15:24
  • 1
  • Tagi: biznes finanse infrastruktura Polska Wschodnia przedsiębiorcy
  • Powiększ tekst

Celem polskiego rządu jest to, aby program ponadregionalny dla najuboższych regionów Polski wschodniej był kontynuowany również po 2020 roku - podkreślił w czwartek w Krynicy-Zdroju wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Obecnie realizowany Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 obejmuje pięć województw Polski wschodniej: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jego budżet wynosi ok. 2 mld euro. W poprzedniej perspektywie wynosił ok. 2,4 mld euro.

Uważamy, że te dwie poprzednie edycje programu jak najbardziej się sprawdziły i znacznie poprawiły zarówno infrastrukturę badawczą, ale także transportową na tym obszarze - powiedział w kuluarach 28. edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju Hamryszczak.

Wiceminister zaznaczył, że duże wsparcie otrzymali również przedsiębiorcy z tego obszaru na budowanie kapitału społecznego czy też ludzkiego.

Mam tutaj na myśli również działania, które były nakierowane na wzmacnianie klastrów czy różnych powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami” - wyjaśnił.

Zdaniem Hamryszczaka wiele projektów zakończyło się dużym sukcesem, dlatego rząd chce, żeby w kolejnej perspektywie unijnej wsparcie regionów wschodnich było kontynuowane.

Tym bardziej, że ten program, jeśli popatrzymy na obecne wyniki w zakresie wdrażania, jest realizowany bez żadnych opóźnień. Ma sukcesy zarówno procesie kontraktacji, jak i w procesie inwestowania środków europejskich. Jest takim programem wzorcowym, pokazującym, w jaki sposób można efektywnie wydatkować środki europejskie - stwierdził wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.

W ocenie Hamryszczaka projekty zrealizowane w ramach dwóch poprzednich programów operacyjnych skierowanych do wschodnich regionów kraju, pomogły wyrównać poziom życia mieszkańców tych województw.

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze kolejna perspektywa finansowa jest jednak potrzebna do tego, żeby wejść na wyższy poziom jakości życia, i to w różnych obszarach. Chociażby, jeśli chodzi o infrastrukturę wciąż jest sporo do zrobienia, ale też, jeśli chodzi o potencjał firm, które na tym terenie funkcjonują bądź też w przyszłości mogą funkcjonować - mówił.

Zdaniem wiceministra niezwykle ważne w przyszłej perspektywie finansowej będzie również uwypuklenie kwestii związanych z rozwojem turystyki i dziedzictwa kulturowego w Polsce wschodniej.

Uważam, że jeszcze jest sporo do zrobienia w zakresie odkrycia tego potencjału turystycznego tej części naszego kraju. Mam na myśli tutaj m.in. Bieszczady, Beskidy czy Roztocze. Taka dodatkowa interwencja w tym obszarze jest, jak najbardziej potrzebna - dodał.

Hamryszczak podkreślił, że pieniądze powinny być również skierowane na wsparcie innowacji i na kolejne inwestycje infrastrukturalne.

Jak dodał Hamryszczak, w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) powstanie 150 km nowych dróg, przebudowanych zostanie też ponad 420 km linii kolejowych.

Program Polska Wschodnia skierowany jest do pięciu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego budżet na l. 2014-2020 wynosi ok. 2 mld euro.

Hamryszczak podkreślił, że kwota dotycząca obszaru infrastruktury transportowej, jaka wydana zostanie w ramach POPW to ok. 5 mld zł, i została już uruchomiona.

Mam tu na myśli projekty drogowe, kolejowe i transport ekologiczny. Wiemy już, że powstanie 150 km dróg, które będą łączyć się z drogami krajowymi czy też siecią TEN-T (sieć korytarzy transportowych UE). Jeśli zaś chodzi o projekty kolejowe, to dzięki temu programowi przebudowanych będzie ponad 420 km linii kolejowej - powiedział.

W tym ostatnim obszarze prace są bardzo zaawansowane. Inwestycje kolejowe, jak zaznaczył wiceminister, powinny zakończyć się na przełomie 2019 i 2020 roku.

W niektórych projektach kolejowych mamy przyśpieszenie realizacji inwestycji nawet o 12 miesięcy - podkreślił Hamryszczak.

Mówiąc o transporcie publicznym, wiceminister zaznaczył, że z dotacji programu będą kupione 42 autobusy elektryczne.

W przypadku tego typu inwestycji trzeba też wymienić na przykład trolejbusy w Lublinie czy też tramwaje w Olsztynie. To też jest element niskoemisyjnej gospodarki - stwierdził.

W pięciu regionach Polski wschodniej, dzięki unijnym dotacjom z POPW powstanie również 35 km buspasów oraz blisko 35 km dróg dla rowerów.

Zdaniem Hamryszczaka jednym z najważniejszych obszarów wsparcia z POPW jest również „pobudzanie przedsiębiorczości”.

W ramach tej działalności już 210 start-upów otrzymało nasze wsparcie. Na dotacje mogą liczyć również +dojrzałe+ firmy. Z tego dodatkowego instrumentu wsparcia skorzystało 447 firm. Łączna wartość inwestycji tych przedsiębiorstw to 1,6 mld zł. Przy czym dofinansowanie z POPW wyniosło 905 mln zł - wyliczył wiceminister.

Dzięki dotacjom przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie ponad 1,1 tys. miejsc pracy.

Hamryszczak zwrócił uwagę, że większość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców jest lokowana w miastach średnich wielkości.

Na tym nam szczególnie zależy, bo chcielibyśmy, żeby nastąpił znaczny wzrost inwestycji prywatnych właśnie w takich miastach. Ponieważ może to być, z jednej strony, kotwica do zatrzymania młodych i kreatywnych osób, a z drugiej magnes do przyciągnięcia osób, które często wyjechały z makroregionu za granicę - powiedział minister.

Na podst. PAP

Komentarze