Informacje

budowa domu / autor: Pixabay
budowa domu / autor: Pixabay

Mieszkań coraz więcej i coraz większe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 września 2018, 11:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Zasoby mieszkaniowe w Polsce powiększyły się o 167,8 tys. mieszkań, obejmujących 15.305,7 tys. m.kw. powierzchni użytkowej w 2017 r. - podał GUS.

W dniu 31 grudnia 2017 r. zasoby mieszkaniowe w Polsce liczyły 14,4 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1.068,6 mln mkw., w których znajdowało się 55,2 mln izb. W porównaniu z 2016 r. liczba zasobów mieszkaniowych zwiększyła się o 167,8 tys. mieszkań o 15.305,7 tys. m2 powierzchni użytkowej oraz 647,3 tys. izb - czytamy w raporcie.

GUS podał, że w porównaniu z rokiem 2016 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce nieznacznie się zwiększyła (o 0,2 m.kw.) i według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 74 m.kw. Średnia wielkość mieszkania w miastach wynosiła 64,6 m.kw. (wzrost o 0,1 m.kw.) a na wsi 93,5 m.kw. (wzrost o 0,4 m.kw.). Mieszkania w mieście były średnio o 28,9 m.kw. mniejsze niż na terenach wiejskich.

W 2017 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w Polsce wyniosła 27,8 m.kw. i była o 0,4 m.kw. większa niż w roku poprzednim.

Jednym ze wskaźników przedstawiającym warunki mieszkaniowe jest zagęszczenie mieszkań, tj. przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie. W 2017 r. w Polsce kształtował się on na poziomie 2,66. Mieszkania położone na terenie wiejskim były bardziej zaludnione niż w miastach. Gęstość zaludnienia w mieście wynosiła 2,37 osoby na 1 mieszkanie, natomiast na wsi 3,26 osoby na 1 mieszkanie - czytamy także.

GUS podał też, że w 2017 r. przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 0,03 osoby, tj. 1,1 proc.

Ponadto przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie w Polsce wyniosła 3,82 i utrzymała się na takim samym poziomie co w roku ubiegłym.

Najwięcej mieszkań wyposażonych było w wodociąg. W mieście stanowiły one 99,1 proc. ogólnej liczby mieszkań, natomiast na wsi 92,2 proc.. Najmniej mieszkań wyposażonych było w gaz z sieci. Instalację tą posiadało 71,8 proc. mieszkań położonych na terenie miasta i tylko 21,9 proc. mieszkań z terenu wiejskiego. W porównaniu do 2016 r. największy wzrost nastąpił w wyposażeniu mieszkań w centralne ogrzewanie. Dla mieszkań położonych w mieście wyniósł on 1,4 pkt proc. a dla mieszkań położonych na wsi wyniósł 1,5 pkt proc. - czytamy także.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze