Informacje

syrenka / autor: LGS
syrenka / autor: LGS

CBA kontroluje projekt Syrenka

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 października 2018, 07:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w związku z projektem „Syrenka” dotyczącym odbudowy przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził, że Departament Postępowań Kontrolnych CBA rozpoczął sprawdzanie zgodności z prawem decyzji NCBR dotyczących wsparcia ze środków unijnych, budżetu państwa i samorządowych - z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13 - pilotażów badań naukowych i demonstracyjnych prac rozwojowych.

Będą nas podczas kontroli szczególnie interesowały losy programu reaktywacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego i wdrożenia pojazdu osobowego +Syrenka+ - powiedział Kaczorek.

Rzecznik prasowy NCBR Kamil Melcer pytany przez PAP potwierdził, że toczy się taka kontrola CBA.

Od 20 września do 20 grudnia CBA prowadzi kontrolę dotycząca przedsięwzięcia pilotażowego +Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej (DEMONSTRATOR +)+, w którym jednym z realizowanych projektów był projekt o nazwie +Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego - wdrożenie pojazdu osobowego Syrenka+ - podał.

Zgodnie z ustawą o CBA, kontrole Biura powinny trwać do trzech miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef CBA może wydłużyć czynności kontrolne najdalej o sześć miesięcy - przewiduje ustawa.

Głównym celem wsparcia udzielanego w ramach programu, miała być pomoc w zastosowaniu wyników badań naukowych w gospodarce. Program miał wspierać przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe - m.in. opracowanie nowej technologii lub produktu, obejmujące przetestowanie go w skali demonstracyjnej.

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie, była odbudowa polskiego przemysłu motoryzacyjnego poprzez reaktywację polskiej marki motoryzacyjnej pod nazwą „Syrenka”.

W tej sprawie pod koniec kwietnia 2013 r. umowę konsorcjum naukowego zawarły AMZ-Kutno z Kutna (Łódzkie) i Przemysłowy Instytut Motoryzacji z Warszawy. Miało ono zbudować od podstaw nowy polski pojazd przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wdrożyć jego produkcję w małej serii. Przygotowały one wniosek o środki europejskie, który w maju 2013 r. został złożony do NCBR, a w listopadzie 2013 r. podpisano umowę. Koszt projektu miał wynieść 7,44 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE, o które wnosiło konsorcjum - prawie 4,5 mln zł.

Wnioskodawcy podkreślali, że wówczas wiele koncernów z sukcesem reaktywowało „kultowe” modele samochodów - Fiat 500, Mini Morris, czy Volkswagen. W Kutnie miał powstać samochód z lekkim nadwoziem z kompozytów, wyposażony w hybrydowy - spalinowy i elektryczny niskoemisyjny silnik. Konsorcjum deklarowało, że powstaną trzy pierwsze egzemplarze pilotażowe - demonstracyjne, służące do testów. W kolejnym etapie planowana była sprzedaż 50 samochodów w pierwszym roku produkcji, a po 300 w kolejnych.

Projekt miał zakończyć się z końcem marca 2016 r. Faktycznie udzielona dotacja na projekt była o 627 tys. niższa od zakładanego dofinasowania i wyniosła 3 mln 863,8 tys. zł.

Łączne wsparcie z NCBR w ramach programów pilotażowych (DEMONSTRATOR +), uzyskało 41 badań naukowych i prac rozwojowych na kwotę prawie 436 mln zł. CBA sprawdzi celowość i zgodność z prawem podpisania tych umów, efekty ich realizacji oraz innych z tego zakresu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest państwową instytucją, której misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. Te działania mają być impulsem rozwojowym dla gospodarki i korzyścią dla społeczeństwa - deklaruje NCBR.

Centrum jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Nadzoruje ją minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szefem NCBR jest prof. Maciej Chorowski.

W NCBR działa 30 osobowa Rada Centrum składająca się z dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe, dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dziesięciu przedstawicieli administracji państwowej. Jej kadencja trwa cztery lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy jej składu.

W siedmioosobowym komitecie sterującym ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa przewodniczącym jest obecnie Robert Kurowski, a członkami Jakub Bednarek, Henryk Majchrzak, Andrzej Synowiecki, Romuald Szeremietiew, Michał Świtalski i Sławomir Weremiuk.

AR/PAP

Powiązane tematy

Komentarze