Informacje

komputer / autor: Pixabay
komputer / autor: Pixabay

Internet już prawie w każdym domu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 października 2018, 10:44

  • 1
  • Powiększ tekst

Dostęp do internetu posiadało w br. 84,2 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 pkt proc. niż rok wcześniej - informuje GUS w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.”. Ponadto 79,3 proc. gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu szerokopasmowego.

W 2018 r. dostęp do internetu posiadało 84,2 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 pkt proc. niż w roku poprzednim, a o 8,4 pkt proc. w stosunku do 2015 r. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,7 pkt proc. Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę stopień urbanizacji, wskaźnik dostępu do internetu najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych - czytamy w raporcie.

W 2018 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu do internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego (65,7 proc. gospodarstw). Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności (51,3 proc.). Zbyt wysokie koszty sprzętu (22,6 proc.) oraz dostępu do internetu (17,4 proc.) to również często wymieniane przyczyny.

GUS poinformował, że w 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 82,7 proc. gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 0,9 pkt proc., a z 2015 r. – o 4,8 pkt proc.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze