Informacje

Orlen aktualizuje umowę programu emisji obligacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2018, 21:18

    Aktualizacja: 24 października 2018, 21:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na zmianę Umowy Programu Emisji Obligacji z listopada 2006 r. z konsorcjum banków, w tym na podwyższenie do 4 mld zł kwoty programu i na zaciąganie przez spółkę zobowiązań wynikających ze zmienionej umowy - podał płocki koncern.

Jak zapowiedział PKN Orlen, spółka planuje rozpocząć prace „nad przeprowadzeniem emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela”.

Zgoda na zmianę umowy programu emisji obligacji, w tym na podwyższenie kwoty programu do 4 mld zł, a także plany PKN Orlen dotyczące rozpoczęcia prac nad emisją nowej serii obligacji nie są równoznaczne z decyzją o emisji obligacji. Ostateczne decyzje będą podejmowane na bieżąco w wyniku analizy i obserwacji sytuacji rynkowej” - zaznaczyło w środowym komunikacie biuro prasowe płockiego koncernu.

Zakładamy, że emisja mogłaby być emisją prywatną, skierowaną do oznaczonego grona inwestorów, a jeżeli doszłaby do skutku, pozyskane środki mogłyby być przeznaczone przez PKN Orlen na finansowanie bieżącej działalności - wyjaśniła spółka.

PKN Orlen podkreślił, że „potrzeba aktualizacji umowy programu emisji obligacji wynika m.in. ze zmiany przepisów prawa oraz dostosowania jej postanowień do aktualnych warunków rynkowych”.

Zgoda Rady Nadzorczej PKN Orlen z dnia 24 października 2018 r. dotyczy zmiany umowy programu emisji obligacji korporacyjnych zawartej pomiędzy PKN Orlen a konsorcjum banków w 2006 r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, w lutym 2012 r. PKN Orlen wyemitował 7-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Termin zapadalności obligacji przypada w lutym 2019 r. - oświadczył płocki koncern.

W połowie tego roku PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych do łącznej kwoty 1 mld zł na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2017 r. Wyemitowano łącznie pięć serii tych papierów dłużnych. Obligacje te otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi emisji rating na poziomie A(pol). Był to drugi w historii płockiego koncernu program emisji obligacji detalicznych.

W 2014 r. PKN Orlen zakończył wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził także dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

W ostatnim czasie członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński oświadczył, iż spółka ta dysponuje kapitałem, który pozwoli na sfinansowanie do 2023 r. inwestycji związanych z rozwojem segmentu petrochemicznego spółki. Zapowiedział przy tym, że będzie to kapitał własny, a także pochodzący z emisji obligacji.

W czerwcu tego roku PKN Orlen ogłosił, iż w ciągu pięciu lat w zakładzie głównym tej spółki w Płocku rozbudowany zostanie kompleks olefin, powstanie instalacja fenolu, a także Centrum Badawczo-Rozwojowe, natomiast we włocławskim Anwilu z grupy płockiego koncernu wybudowany zostanie kompleks produkcyjny pochodnych aromatów. Szacowane łączne nakłady na realizację całego przedsięwzięcia to według płockiego koncernu ponad 8 mld zł.

PKN Orlen dysponuje w tej chwili kapitałem do sfinansowania tej inwestycji. Będzie to kapitał własny, jak również kapitał z emisji obligacji - powiedział Leszczyński

I dodał:

PKN Orlen od dwóch lat bije kolejne rekordy, i wolumenowe, i przychodowe. Liczymy na to, że w kolejnych latach będziemy również mocno się rozwijać, będziemy bili kolejne rekordy i będziemy mieli bardzo dobre wyniki. Sprzyja nam makro. W związku z tym, te wyniki są jeszcze lepsze. I stąd biorą się te środki na inwestycje w obszar petrochemii .

W czwartek PKN Orlen ogłosi skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kw. 2018 r.

SzSz(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze