Informacje

cysterna / autor: Fratria
cysterna / autor: Fratria

Dobre wyniki grupy Lotos

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 października 2018, 10:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Lotos odnotowała 631,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 618,8 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 866,8 mln zł wobec 756,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1.041,5 mln zł wobec 958,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny liczony metodą LIFO wyniósł 692,9 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 768,6 mln zł rok wcześniej.Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 888 mln zł wobec 925,7 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 344 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 6 262,5 mln zł rok wcześniej.

Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w III kw. 2018 roku największy wpływ miały: Surowce i produkty

segment produkcji i handlu: niższy o ok. 12,8 proc. r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w III kw. 2018 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 687,7 mln zł (-8,4 proc. r/r).

segment wydobywczy: wzrost r/r notowań ropy naftowej o 44,1 proc. r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 53,9 proc. wsparł wynik segmentu wydobywczego i złagodził efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-2,1 proc.), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 214,6 mln zł (+27,7 proc. r/r).

wyższy r/r (+1,9 proc.) średniokwartalny kurs dolara miał pozytywny wpływ na cracki produktowe a co za tym idzie na wyniki segmentu produkcji i handlu - czytamy w raporcie.

W segmencie wydobywczym grupa odnotowała wydobycie węglowodorów na poziomie 17,6 tys. boe/d (-16,2 proc. r/r). Wolumen dzienny ze złóż norweskich był o 26,4 proc. kw/kw niższy z uwagi na planowy postój remontowy w obszarze Sleipner, wykorzystany na niezbędne modyfikacje pod przyszłe podłączenie złoża Utgard. Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł 214,6 mln zł (+27,7  proc. r/r), a oczyszczony zysk EBIT wyniósł 164 mln zł (+ 66 proc. r/r).

W segmencie produkcji i handlu odnotowano maksymalne wykorzystanie nominalnych mocy wytwórczych rafinerii. Jednocześnie nastąpił spadek oczyszczonego zysku EBITDA LIFO o poziomu 687,7 mln zł (-8,4 proc. r/r) spowodowany głównie niższym poziomem marży rafineryjnej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1 487,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 187,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22 199,7 mln zł w porównaniu z 17 164,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 420,1 mln zł wobec 828,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze