Informacje

energia wiatrowa / autor: Pixabay
energia wiatrowa / autor: Pixabay

W 2017 r. udział energii z OZE wynosił 11 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 listopada 2018, 10:32

    Aktualizacja: 16 listopada 2018, 11:08

  • 2
  • Powiększ tekst

Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto spadł o 0,32 pkt proc. do 11 proc. na koniec 2017 r. - GUS.

Główną przyczyną spadku tego udziału był wzrost końcowego zużycia energii brutto (ok. 6,5 proc.). Zużycie energii ze źródeł odnawialnych również wzrosło w badanym okresie, jednak nie tak dynamicznie (ok. 3,4 proc.) - wyjaśniono w komunikacie.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Pozyskanie tej formy energii wykazywało w ostatnich latach niewielką tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w tym okresie z 11,9 proc. do 14,1 proc. - czytamy także w raporcie.

Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dla Polski wynika przede wszystkim z charakterystycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i możliwych do zagospodarowania zasobów. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2017 r. pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (67,9 proc.), energii wiatru (14 proc.) i z biopaliw ciekłych (10 proc.).

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawianych w Polsce w 2017 r. wyniosła 383.168 TJ. Czytaj także: Nadrobiliśmy opóźnienia w sektorze OZE

GUS przypomina, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15 proc. Czytaj także: Polska sama zdecyduje o swoim miksie energetycznym

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze