Informacje

Produkcja / autor: Pixabay
Produkcja / autor: Pixabay

GUS: Wzrosła produkcja przemysłowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 listopada 2018, 10:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 7,4% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 12,3%) i o 9,9% wyższa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 19,5%, pozostałego sprzętu transportowego - o 18,1%, wyrobów z metali - o 13%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 11,5%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 11,1%, papieru i wyrobów z papieru - o 10,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 9,1% oraz maszyn i urządzeń - o 8,1% - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 24%, skór i wyrobów skórzanych - o 7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 1,9%, podał też Urząd.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa w porównaniu z październikiem ub. roku - o 22,4% (przed rokiem wzrost o 20,2%), a z wrześniem br. - o 7,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,5% niższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku największy wzrost (26%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (25,2%) oraz jednostki zajmujące się robotami specjalistycznymi (12,6%) - czytamy dalej.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze