Informacje

petrochemia / autor: PKN Orlen
petrochemia / autor: PKN Orlen

PKN Orlen porozumiał się ze związkami zawodowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 6 grudnia 2018, 10:20

    Aktualizacja · 6 grudnia 2018, 10:38

  • 0
  • Tagi: biznes PKN Orlen Układ Zbiorowy związki zawodowe
  • Powiększ tekst

Zarząd PKN Orlen podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmiany Układu Zbiorowego Pracy - poinformował prezes Daniel Obajtek.

Podpisaliśmy porozumienie ze ZZ dot. zmiany Układu Zbiorowego Pracy. Po raz pierwszy w historii firmy porozumieliśmy się także w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w roku poprzedzającym ich realizację. Nowe warunki są korzystne dla pracowników i optymalne dla finansów i rozwoju spółki - napisał Obajtek na swoim profilu w serwisie Twitter.

Jak czytamy w komunikacie PKN Orlen, przyjęte uzgodnienia dotyczące zmiany ZUZP będą obowiązywać od  1 kwietnia 2019 r., po ich zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy. Najistotniejsze z nich to m.in.: rozszerzenie ścieżek kariery m. in. poprzez dodanie nowych stanowisk w obszarach produkcji, wsparcia produkcji i straży pożarnej, podniesienie minimalnych i maksymalnych widełek płac czy wprowadzenie nowych stanowisk traderów, zajmujących się transakcjami na giełdach towarowych i finansowych.

Uzgodnione ze związkami zawodowymi zmiany, traktuję jako inwestycję, która już w ujęciu krótkoterminowym powinna przynieść pozytywne efekty dla Spółki. Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, śmiało można stwierdzić, że negocjacje dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy były w ostatnim czasie jednym z najważniejszych procesów w spółce. Tym bardziej, że rozmowy te połączone były z dyskusją w sprawie wzrostu płac w 2019 roku. Bardzo istotne jest, że  wypracowane nowe warunki są optymalne z punktu widzenia finansów i rozwoju spółki – podkreśla Daniel Obajtek Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Jestem przekonany, że  zmiany będą miały istotny wpływ na realizację naszej strategii biznesowej. Umożliwią bowiem wzrost zaangażowania pracowników, osiąganie przez nich odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności. Przyczynią się też do pozyskania i utrzymania odpowiednich pracowników w obszarach, w których się rozwijamy. Liczę, że  nowe zasady zarówno w zakresie ZUZP, jak i wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. zostaną pozytywnie odebrane przez pracowników. Budowa dobrych i stabilnych warunków zatrudnienia oraz inwestowanie w rozwój pracowników należą do naszych priorytetów – dodaje, cytowany w komunikacie, Daniel Obajtek prezes PKN ORLEN.

Obok zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym zapisy ZUZP do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uelastyczniono zasady zatrudniania oraz rozwoju kompetencji pracowników.

Dodatkowo w odrębnym porozumieniu PKN Orlen ustalił z organizacjami związkowymi wzrost wynagrodzeń na rok 2019 o 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w niższych kategoriach zaszeregowania oraz nagrody jednorazowe w kwocie 2.100 zł dla pracowników zatrudnionych w wyższych kategoriach, z wyłączeniem wyższej kadry zarządzającej. Nagrody jednorazowe dla pracowników PKN Orlen oraz zasady ich wypłaty będą przedmiotem dalszych negocjacji płacowych, które zaplanowano na styczeń 2019 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Na podst ISBnews

Komentarze