Informacje

autor: PAP/Hanna Bardo
autor: PAP/Hanna Bardo

Kwieciński: nowe instrumenty wesprą rozwój regionalny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 stycznia 2019, 14:13

    Aktualizacja: 18 stycznia 2019, 15:48

  • 0
  • Powiększ tekst

Nową politykę regionalną na lata po 2020 r. wesprą nowe instrumenty instytucjonalne i finansowe; będą to m.in. kontrakt programowy, kontrakt sektorowy, porozumienie terytorialne oraz program dla obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze - poinformował szef MIiR Jerzy Kwieciński.

Podczas piątkowego briefingu przed spotkaniem konsultacyjnym ws. projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSSR) w Katowicach minister inwestycji i rozwoju zaznaczył, że to dokument bardzo potrzebny - w kontekście rozpoczętych negocjacji dot. kształtu nowej perspektywy finansowej oraz prac nad dokumentami strategicznymi na lata po 2020 r.

Minister akcentował też założone w projekcie Strategii zrównoważone podejście do rozwoju regionalnego.

Chcemy, żeby wszyscy Polacy mieszkali w dobrych warunkach, żeby mieli wysokiej jakości życie, wysokiej jakości usługi społeczne - niezależnie, czy mieszkają w dużym mieście, małym czy na terenach wiejskich - deklarował.

Chcemy wykorzystywać istniejące potencjały, a nie tylko skupiać się na silniejszych ośrodkach wzrostu. Nowa polityka regionalna powinna być bardziej selektywna w swojej analizie i bardziej skoncentrowana w swoich działaniach” - zastrzegł Kwieciński wskazując, że chodzi m.in. o tereny i miasta z problemami społeczno-gospodarczymi (w woj. śląskim podał przykłady Sosnowca, Bytomia czy Jastrzębia-Zdroju).

Z punktu widzenia krajowego chcemy ustanowić nowe instrumenty, które będą wspierały ten rozwój. Niektóre z nich zaczęliśmy realizować. Przykładem tego nowego podejścia jest Program dla Śląska; chcemy wstrzymać proces słabnącej konkurencji Śląska” - zapewnił szef MIiR przypominając, że region pod względem PKB na mieszkańca jest obecnie czwarty w kraju.

Tworzymy też nowe instrumenty finansowe, nowe instrumenty instytucjonalne. Na nową perspektywę finansową chcemy przygotować nowy program, który będzie adresowany właśnie do tych obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obszarów zmarginalizowanych, średnich miast, które mają problemy z rozwojem” - mówił Kwieciński.

Tworzymy nowe rozwiązania instytucjonalne: kontrakt programowy, kontrakt sektorowy czy porozumienie terytorialne. Niektóre te pomysły instytucjonalne powstawały na bazie współpracy z woj. śląskim przy Programie dla Śląska; uważamy, że np. kontrakt sektorowy będzie bardzo potrzebny Śląskowi czy to w obszarze energii czy transportu” - uściślił.

Wskazał, że także pomysł na porozumienie terytorialne wyrósł na bazie realizowanego już w woj. śląskim pilotażowego projektu - zapisanej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programie dla Śląska budowy górskiego kompleksu turystyczno-hotelowego w rejonie Brennej i Szczyrku, obejmującego tereny kilku gmin i dwóch powiatów.

Występujący na piątkowym briefingu marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski zapowiedział podjęcie prac - w oparciu o SOR i przyszłą KSSR - nad nowymi wojewódzkimi dokumentami strategicznymi. Mają to być m.in. strategia rozwoju regionu, polityka miejska, polityka gospodarcza czy polityka rewitalizacji. Chełstowski wyraził też satysfakcję, że w projekcie KSSR znalazł się specjalny podrozdział poświęcony woj. śląskiemu.

W piątkowym spotkaniu konsultacyjnym projektu KSSR w Katowicach wzięli udział przedstawiciele samorządów, biznesu i nauki. Samorządowcy z woj. śląskiego wyrażali satysfakcję z mechanizmów wypracowanych m.in. pod kątem tego regionu.

Pod kątem specyfiki woj. śląskiego samorządowcy sygnalizowali kwestie wynikające m.in. z braku specjalnego, dodatkowego finansowania Programu dla Śląska oraz szerokiego uwzględnienia w projekcie problemów średnich miast, a mniej - dużych. Pod kątem podziału przyszłych środków unijnych chcą zaproponować, by w algorytmie - poza PKB - uwzględnić kwestie środowiskowe.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego stanie się podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa. Będzie obowiązywała do 2030 r. KSRR rozwija postanowienia SOR w zakresie obszaru rozwoju społecznie wrażliwego i terytorialnie zrównoważonego.

Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

Spotkania konsultacyjne Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze