Informacje

Polska regionalna / autor: Pixabay
Polska regionalna / autor: Pixabay

Dziś Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 września 2019, 07:03

  • 1
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów ma się zająć we wtorek projektem rządowej uchwały ws. przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakłada ona zrównoważony rozwój całego kraju, w tym obszarów słabszych gospodarczo, o niskiej odporności na zjawiska kryzysowe

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, KSRR uwzględnia aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a przede wszystkim z przyjętej w 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Określa ona „systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz nich, i zapewnia udział samorządów wszystkich szczebli w polityce regionalnej”.

Jednym z głównych założeń KSRR jest łatwiejsze i szybsze pozyskiwanie środków nowej polityki spójności po 2020 roku, a także umożliwienie regionom sprawniejsze korzystanie z pieniędzy dostępnych w poszczególnych ministerstwach.

Projekt KSRR 2030 - jak zaznacza MIiR - zakłada zrównoważony rozwój całego kraju, mocno angażując w procesy rozwojowe obszary, które są słabsze gospodarczo, „o niższym poziomie rozwoju i niskiej odporności na zjawiska kryzysowe”. Dokument przewiduje, że więcej uwagi zostanie poświęcone mniejszym miastom i gminom położonym na obszarach wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją (są to tzw. Obszary Strategicznej Interwencji). KSRR kieruje do nich szczególne mechanizmy wsparcia, które wymagają kompleksowych i dopasowanych do lokalnego kontekstu działań; po stronie beneficjentów wiążą się one z potrzebą większego zaangażowania i przemyślanych pomysłów na przezwyciężenie barier rozwojowych.

Celem zmian - jak czytamy - jest podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Istotną rolę nowa KSRR przypisuje rozwijaniu kompetencji niezbędnych do generowania innowacji na terenach o niskim potencjale rozwojowym. W tym celu polityka regionalna państwa poszukuje i utrwala interakcje i powiązania między lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami publicznymi a światem biznesu i nauki.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze