Informacje

Budowa mieszkań / autor: Pixabay
Budowa mieszkań / autor: Pixabay

Popyt na mieszkania nie maleje

br

  • Opublikowano: 18 marca 2019, 11:52

    Aktualizacja: 18 marca 2019, 13:01

  • 0
  • Powiększ tekst

W IV kwartale ubiegłego roku rynek nieruchomości mieszkaniowych wciąż znajdował się w fazie wysokiej aktywności – informuje NBP w raporcie „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2018 r. Jak wynika z raportu popyt mieszkaniowy - mierzony liczbą sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych, wzrósł wobec niskiego poprzedniego kwartału

NBP podaje, że na rynku pierwotnym zanotowano „istotny wzrost podaży mieszkań”.

Na rynku wtórnym sprzedano więcej mieszkań droższych, w tym lepiej zlokalizowanych oraz wybudowanych po 2010 r. Poziom podaży na rynku pierwotnym nadążający za popytem sprawił, że nie pojawiły się nadmierne napięcia cenowe. Obserwowano natomiast wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym, które są niższe niż na rynku pierwotnym – czytamy w opracowaniu.

Zgodnie z tymi informacjami, sprzedaż mieszkań (na 6 największych rynkach pierwotnych w Polsce) wzrosła w stosunku do poprzednich dwóch kwartałów i wyniosła ok. 16,5 tys. co oznacza, że była na poziomie średniej sprzedaży z lat 2016-2017 (faza ekspansji w cyklu mieszkaniowym).

Zapas niesprzedanych mieszkań gotowych i kontraktów na ich budowę na największych rynkach zwiększył się o ok. 3,9 tys. mieszkań względem poprzedniego kwartału i wyniósł na koniec 2018 r. ok. 50,7 tys. Zwiększyła się także liczba gotowych mieszkań wystawionych na sprzedaż – czytamy w publikacji.

W IV kw. wzrosły średnie ceny ofertowe i transakcyjne metra kwadratowego mieszkań w stanie deweloperskim na obu rynkach i pierwotnym i wtórnym.

Wzrost cen transakcyjnych na obu rynkach wiązał się ze sprzedażą droższych mieszkań o lepszej jakości i lokalizacji – napisano w raporcie.

Wspomniany kwartał był kolejnym kiedy zmalała sprzedaż mieszkań tańszych, co można wiązać z zakończeniem funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych (MDM), „który wspierał popyt w segmencie najtańszych lokali”.

Różnica średnich cen transakcyjnych i ofertowych pozostaje niewielka, co oznacza mniej korzystną pozycję kupującego niż sprzedającego. Średnie (ofertowe i transakcyjne) stawki najmu mkw. mieszkań (bez uwzględniania opłat dla administracji i opłat za media) wzrosły w omawianym kwartale. Wysoki popyt na najem w największych miastach skutkował skróceniem czasu oczekiwania na zawarcie umowy najmu ze strony wynajmującego – czytamy w opracowaniu.

NBP podaje, że w IV kw. minionego roku była niższa – o 3,4 proc. w ujęciu kwartalnym, w ujęciu rocznym wzrosła o 18,1 proc. - była wartość nowych kredytów mieszkaniowych i wyniosła 12,6 mld zł.

Wyniki ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym wskazują, że banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów oraz nieznacznie złagodziły niektóre warunki, m.in. obniżyły marże kredytowe oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. Jednocześnie banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Wzrósł także udział kredytów w finansowaniu zakupu mieszkań. W I kwartale 2019 r. banki oczekują niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej oraz przewidują istotny spadek popytu – czytamy w raporcie.

Powiązane tematy

Komentarze