Informacje

Tauron opublikował roczne wyniki finansowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2019, 18:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 380,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 790,73 mln zł wobec 1 879,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18 121,75 mln zł w  2018 r. wobec 17 424,55 mln zł rok wcześniej.

W marcu Tauron podał, że w związku z koniecznością utworzenia w IV kwartale 2018 r. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, jego szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2018 r. wyniosą: przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, EBIT (zysk operacyjny): 791 mln zł, a zysk netto: 207 mln zł.

Grupa Tauron wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld zł, co oznacza 4-proc. wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 214 mln zł osiągnęliśmy wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld zł. Skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie - napisał prezes Filip Grzegorczyk w liście do akcjonariuszy.

Na wyniki finansowe Grupy Tauron znaczący wpływ miał konsekwentnie realizowany program poprawy efektywności. Od początku jego wdrożenia w 2016 r. przyniósł on łącznie ponad 1 mld zł pozytywnego wpływu na wynik EBITDA. W ramach programu zoptymalizowaliśmy koszty eksploatacji majątku, dokonaliśmy racjonalizacji kosztów zatrudnienia oraz zreorganizowaliśmy procesy w ramach Grupy - czytamy także.

W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła 3,7 mld zł na inwestycje, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie.

W pierwszym z nich nakłady wynoszące ponad 2 mld zł zostały przeznaczone przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej oraz budowę nowych przyłączy. Z kolei inwestycje w segmencie Wytwarzanie osiągnęły poziom 1,3 mld zł, co wiązało się przede wszystkim z realizacją naszego największego projektu – budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Projekt, którego budżet wynosi ponad 6 mld zł, planujemy przekazać do eksploatacji w czwartym kwartale tego roku - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 1 709,85 mln zł wobec 854,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze