Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Giżycko: Mieszkania powstaną w formule PPP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 kwietnia 2019, 08:46

  • 0
  • Powiększ tekst

W Giżycku będą budowane mieszkania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska. Dodała, że będzie to program pilotażowy, w ramach którego zostanie wypracowana umowa, którą będą mogły wykorzystać inne samorządy.

Wiceminister poinformowała, że w ubiegłym roku samorządy podpisały 15 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wśród nich są m.in. parkingi wielopoziomowe w Gdańsku, termomodernizacja budynków w Sopocie czy rewitalizacja starych dzielnic w Wałbrzychu.

Jedną z umów PPP podpisanych w 2018 roku jest kontrakt zawarty przez władze Gdańska, w ramach której prywatny inwestor zobowiązał się wybudować parkingi w centrum miasta. W zamian otrzyma na nie koncesję: w tym czasie wpływy z parkowania będą jego przychodem, a gdy koncesja wygaśnie, parkingi zostaną nieodpłatnie przekazane miastu.

Bardzo ciekawa jest również umowa zawarta przez władze Sopotu” - mówiła minister Zielińska. Zgodnie z informacjami znajdującymi się w bazie MIiR umowa przewiduje termomodernizację budynków użyteczności publicznej (m.in szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, domów kultury), a następnie wdrożenie nowoczesnego Systemu Zarządzania Energią. Wykorzystanie formuły PPP do projektów w sektorze efektywności energetycznej to możliwość optymalizacji kosztów energii poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów zarządzania energią w budynkach.

Minister zauważyła, że formuła PPP może być stosowana również w programach rewitalizacji. Takie umowy rozważa m.in Warszawa, Łódź, Wrocław. Dodała, że środki inwestorów prywatnych najczęściej są jednym ze źródeł finansowania takich przedsięwzięć, oprócz np. środków unijnych czy pieniędzy z budżetu państwa. Obecnie program rewitalizacyjny Nowego Portu uruchamia Gdańsk. „MIiR prowadzi obecnie postępowanie na wybór doradcy technicznego, a wkrótce Gdańsk uruchomi przetarg na wybór partnera prywatnego” - wskazała wiceminister Zielińska.

W ostatnim czasie można zaobserwować rosnące zainteresowanie samorządów budową mieszkań w formule PPP. W kwietniu np. na rozmowy w tej sprawie przyjechali do resortu przedstawiciele Zduńskiej Woli, jednak najbardziej zaawansowane w tej kwestii są władze Giżycka, które skorzystały z możliwości uzyskania opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju odnośnie możliwości wykorzystania formuły PPP do planowanego przedsięwzięcia w sektorze mieszkalnictwa.

Obecnie MIiR przygotowuje dokumentację dotyczącą postępowania na wybór doradcy prawnego do tego projektu, a gmina przeprowadza ankietę, która wykaże, jak duże jest zainteresowanie mieszkańców ” - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju. Dodała, że budowa mieszkań w formule PPP w Giżycku będzie programem pilotażowym, w ramach którego zostanie wypracowana umowa PPP możliwa do wykorzystania przez inne samorządy.

Na pytanie, kiedy powinna ruszyć budowa, wiceminister powiedziała, że „cała procedura, włącznie z wyłonieniem partnera prywatnego, potrwa kilkanaście miesięcy”. Zgodnie z kosztorysem, planowane budynki mają kosztować ok. 26 mln zł. Zaznaczyła, że upowszechnienie się formuły PPP w budownictwie, w znaczący sposób zwiększyłoby dostępność mieszkań o umiarkowanych czynszach na rynku polskim.

Minister zaznaczyła, że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) obowiązywała od 2009 roku, ale w ubiegłym roku nastąpiła jej nowelizacja, która przyczyniła się do większego rozpowszechnienia tej formuły. „Dzięki nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym stało się ono bardziej atrakcyjne dla przedstawicieli strony publicznej jak i dla prywatnych inwestorów, ale również dla instytucji finansujących” - wyjaśniła wiceminister Zielińska. Dodała też, że obecnie niemal codziennie eksperci z resortu inwestycji i rozwoju spotykają się z przedstawicielami samorządów, po to, by pomóc im np. w przygotowaniu analiz finansowych czy umów.

Pierwsza ustawa o PPP powstała w 2005 roku, ale jej restrykcyjność, duże obciążenia regulacyjne, a także brak przepisów wykonawczych, sprawiły, że podczas jej obowiązywania nie został zawarty żaden kontrakt. W roku 2009 weszła życie nowa ustawa o PPP. Obecnie w Polsce realizowane są 133 umowy PPP, przy czym tylko jedna z nich dotyczy projektu PPP na szczeblu krajowym: jest to budynek sądu w Nowym Sączu. Obecnie przygotowywane są kolejne.

Model PPP zakłada, że partner prywatny pozyskuje finansowanie na realizację inwestycji (najczęściej w formie wkładu własnego uzupełnionego kredytem bankowym), następnie zarządza wybudowaną infrastrukturą, świadczy usługi publiczne pobierając stałą opłatę od partnera publicznego lub też, jeśli umowa PPP zawarta jest w formule koncesji, refundacja wyłożonych przez niego środków odbywa się poprzez sprzedaż tych usług na rzecz użytkowników. Po 20-30 latach, inwestycja wraca do podmiotu publicznego, który może kontynuować świadczenie usług publicznych we własnym zakresie.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze